Chapter 4
Chapter 3 / Old Testament / Jonah / Chapter 4

1 ወተከዘ ፡ ዮናስ ፡ ዐቢየ ፡ ትካዘ ፡ ወሐዘነ ።

2 ወጸለየ ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይቤ ፤ እግዚኦ ፡ አኮኑ ፡ ከመዝ ፡ እቤ ፡ በብሔርየ ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ተኀጣእኩ ፡ ተርሴስ ፡ እስመ ፡ ኣአምር ፡ ከመ ፡ መሓሪ ፡ አንተ ፡ ወመስተሣህል ፡ ርሑቀ ፡ መዐት ፡ ወብዙኀ ፡ ምሕረት ፡ ወጻድቅ ፡ ወትኔስሕ ፡ በእንተ ፡ እኪት ።

3 ወይእዜኒ ፡ እግዚኦ ፡ ንሥኣ ፡ ለነፍስየ ፡ እምኔየ ፡ እስመ ፡ ይኄይሰኒ ፡ መዊት ፡ እምሐይው ።

4 ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዮናስ ፤ ጥቀኑ ፡ ትቴክዝ ፡ አንተ ።

5 ወእምዝ ፡ ወፅአ ፡ ዮናስ ፡ እምሀገር ፡ ወነበረ ፡ አንቀጸ ፡ ሀገር ፡ ወገብረ ፡ ሎቱ ፡ ልገተ ፡ ወነበረ ፡ ታሕተ ፡ ጽላሎታ ፡ እስከ ፡ ይሬኢ ፡ ዘይከውን ፡ ሀገር ።

6 ወአዘዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሐምሐመ ፡ ወበቈለ ፡ ወጸለሎ ፡ መልዕልተ ፡ ርእሱ ፡ ለዮናስ ፡ ከመ ፡ ይጸልሎ ፡ እምፀሐይ ፡ እምሕማሙ ፤ ወተፈሥሐ ፡ ዮናስ ፡ ዐቢየ ፡ ፍሥሓ ፡ በእንተ ፡ ሐምሐም ።

7 ወአዘዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሳኒታ ፡ ዕፄ ፡ ወቀተሎ ፡ ለዝኩ ፡ ሐምሐም ፡ ወየብሰት ።

8 ወሠሪቆ ፡ ፀሐይ ፡ አዘዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነፋሰ ፡ ሐሩረ ፡ [እግዚእ ፡ ]ዘያውዒ ፤ ወአሕመሞ ፡ ፀሐይ ፡ ርእሶ ፡ ለዮናስ ፡ ወዐንበዘ ፡ ወተቈጥዐ ፡ ነፍሶ ፡ ወይቤ ፤ ይኄይሰኒ ፡ መዊት ፡ እምሐይው ።

9 ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዮናስ ፤ ጥቀኑ ፡ ትቴክዝ ፡ በእንተ ፡ ሐምሐም ፤ ወይቤ ፤ ጥቀ ፡ ተከዝኩ ፡ እስከ ፡ ለሞት ።

10 ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፤ አንተሰ ፡ [ኢ]ትምሕክ ፡ ሐምሐመ ፡ ዘኢጻመውከ ፡ ወዘኢሰቀይከ ፡ ዘሌሊተ ፡ በቈለት ፡ ወሌሊተ ፡ ሞተት ።

11 ወአንሰ ፡ ኢይምሕካ ፡ ለነነዌ ፡ ሀገር ፡ ዐቢይ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስቴታ ፡ ሰብእ ፡ ፈድፋደ ፡ እምዐሠርቱ ፡ ወክልኤቱ ፡ እልፍ ፡ እለ ፡ ኢፈለጡ ፡ ፀጋሞሙ ፡ እምየማኖሙ ፡ ወእንስሳ ፡ ብዙኅ ።