Chapter 1
/ Old Testament / Nahum / Chapter 1 Chapter 2

ዘናሖም ፡ ነቢይ ።

1 ተረፈ ፡ ነኔዌ ፤ መጽሐፈ ፡ ራእዩ ፡ ለናሖም ፡ ወልደ ፡ ሔልቂሴዩ ።

2 እግዚአብሔር ፡ ቀናኢ ፡ ወመስተበቅል ፡ ወይትቤቀል ፡ እግዚአብሔር ፡ በመዐቱ ፡ ፀሮ ፡ ወያጠፍኦሙ ፡ ለጸላእቱ ።

3 እግዚአብሔር ፡ መስተዐግሥ ፡ ወዐቢይ ፡ ኀይሉ ፡ ወንጹሕኒ ፡ አልቦ ፡ ንጹሐ ፡ በኀቤሁ ፤ እግዚአብሔር ፡ በፍጽም ፡ ወበድልቅልቅ ፡ ፍኖቱ ፡ ወደመና ፡ ጸበለ ፡ እገሪሁ ።

4 ያጠፍኣ ፡ ለባሕር ፡ ወያየብሳ ፡ ወያነፅፎሙ ፡ ለኵሉ ፡ አፍላግ ፤ ኀልቁ ፡ ባሳን ፡ ወቀርሜሎስ ፡ ወጠፍአ ፡ ፍሬ ፡ ሊባኖሰ ።

5 ወአድለቅለቁ ፡ አድባር ፡ እምኔሁ ፡ ወያድለቀልቁ ፡ አውግር ፡ ወትደነግፅ ፡ ኵላ ፡ ምድር ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ።

6 ወአልቦ ፡ ዘይትቃወም ፡ ቅድመ ፡ ገጹ ፡ እምኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስቴታ ፤ ወመኑ ፡ ይትቃወማ ፡ ለመቅሠፍተ ፡ መዐቱ ፤ ወመዐቱሂ ፡ ይመስዎሙ ፡ ለአርእስቲሆሙ ፡ ወይትቀጠቀጥ ፡ ኰኵሕ ፡ እምኔሁ ።

7 ኄር ፡ እግዚአብሔር ፡ ለእለ ፡ ይትዔገሥዎ ፡ በዕለተ ፡ ምንዳቤሆሙ ፡ ወያአምሮሙ ፡ ለእለ ፡ ይፈርህዎ ።

8 ወይሬስዮሙ ፡ ለእለ ፡ ይትነሥኡ ፡ ከመ ፡ ይኅለቁ ፡ በፍኖተ ፡ አይኅ ፡ ወይዴግኖሙ ፡ ጽልመት ፡ ለፀሩ ።

9 ምንተ ፡ ትሔልዩ ፡ ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፤ ናሁ ፡ ውእቱ ፡ ይገብር ፡ ማኅለቅተ ፡ ወይትቤቀል ፡ እንከ ፡ ካዕበ ፡ ኅቡረ ፡ በሕማም ።

10 እስመ ፡ መሠረቶሙ ፡ ትማስን ፡ ወትትበላዕ ፡ ከመ ፡ ብልዐ ፡ ፃፄ ፡ ወመልአት ፡ ከመ ፡ ባሕሩስ ፡ ይቡስ ።

11 እስመ ፡ እምኔከ ፡ ይወፅእ ፡ ሕሊና ፡ እኩይ ፡ ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወትመክር ፡ ሕሡመ ።

12 ከመዝ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘያውሕዝ ፡ ማየ ፡ ብዙኀ ፡ ወያነፅፍ ፡ ከማሁ ፡ ወነገርከሂ ፡ ኢይሰማዕ ፡ እንከ ።

13 ወናሁ ፡ ይእዜ ፡ ይቀጠቅጥ ፡ ለበትሩ ፡ እምኔከ ፡ ወእበትከ ፡ ማኅሜከ ።

14 ወይኤዝዝ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእንቲአከ ፡ ከመ ፡ ይብጻሕ ፡ ስምከ ፡ ዓዲ ፡ ወእሤርዎ ፡ ለግልፎከ ፡ እምቤተ ፡ አምላክከ ፡ ወፍጡነ ፡ እሬስዮ ፡ መቃብሪከ ፡ ለስብኮከ ።

15 ናሁ ፡ ውስተ ፡ አድባር ፡ እገሪሆሙ ፡ ለሰብአ ፡ ዜና ፡ ወይዜንዉ ፡ ሰላመ ፤ ግበር ፡ በዓለከ ፡ ይሁዳ ፡ ወፍዲ ፡ ብፅዐቲከ ፡ እስመ ፡ ኢይደግም ፡ እንከ ፡ ወኢይመጽኡ ፡ ይትጋደሉከ ።