Colophon
117. Concerning the King of Rome and the King of Ethiopia / Kebra Nagast / Colophon

 ወተብህለ ፡ በክታበ ፡ ዐረቢ ፡ አውፃእናሃ ፡ እመጽሐፈ ፡ ቅብጥ ፡ ለዐረቢ ፡ እመንበረ ፡ ማርቆስ ፡ ወንጌላዊ ፡ መምህር ፡ አበ ፡ ኵልነ ፤ ወአውፃእናሃ ፡ በ፬፻ ፡ ወ፱ ፡ ዓመተ ፡ ምሕረት ፡ ውስተ ፡ ሀገረ ፡ ኢትዮጵያ ፡ በመዋዕለ ፡ ገብረ ፡ መስቀል ፡ ንጉሥ ፡ ወሰጓሁ ፡ ላሊበላ ፡ በመዋዕለ ፡ አባ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ጳጳስ ፡ ኄር ። ወአስተተ ፡ እግዚአብሔር ፡ አውፅኦታ ፡ ወተርጕሞታ ፡ ኀበ ፡ ነገረ ፡ ሐባሲ ። ወሶበ ፡ ኀለይኩ ፡ ዘንተ ፡ ለምንት ፡ ኢተርጐምዋ ፡ አበልዕዝ ፡ ወአበልፈረግ ፡ እለ ፡ አውፅእዋ ፡ እቤ ፡ ዘንተ ፡ እስመ ፡ ወፅአት ፡ በመዋዕለ ፡ ዛጓ ፡ ወኢተርጐምዋ ፡ እስመ ፡ ትብል ፡ ዛቲ ፡ መጽሐፍ ፡ እለሰ ፡ ይነግሡ ፡ እለ ፡ ኢኮኑ ፡ እስራኤል ፡ ተዐድዎ ፡ ሕግ ፡ ውእቱ ፤ ወሶበ ፡ ይከውን ፡ በመንግሥተ ፡ እስራኤል ፡ እምአውፅእዋ ፤ ወተረክበት ፡ በናዝሬት ፠ ወጸልዩ ፡ ላዕሌየ ፡ ለገብርክሙ ፡ ይስሐቅ ፡ ነዳይ ፡ ወኢትሒሱኒ ፡ በእንተ ፡ ኢያርትዖ ፡ ነገረ ፡ ልሳን ፤ እስመ ፡ ብዙኀ ፡ ጻመውኩ ፡ በእንተ ፡ ክብራ ፡ ለሀገረ ፡ ኢትዮጵያ ፡ በእንተ ፡ ጸአታ ፡ ለጽዮን ፡ ሰማያዊት ፡ ወበእንተ ፡ ክብረ ፡ ንጉሠ ፡ ኢትዮጵያ ። እስመ ፡ አነሂ ፡ ተስእልክዎ ፡ ለመኰንን ፡ ርቱዕ ፡ ፍቁረ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ያዕቢከ ፡ እግዚእ ፡ ወአፍቀረ ፡ ወይቤለኒ ፡ ግበር ፤ ወገበርኩ ፡ እንዘ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ይረድአኒ ፡ ወኢፈደየኒ ፡ በከመ ፡ አበሳየ ። ለገብርክሙ ፡ ይስሐቅ ፡ ጸልዩ ፡ ወለእለ ፡ ፃመዉ ፡ ምስሌየ ፡ በፀአተ ፡ ዛቲ ፡ መጽሐፍ ፡ እስመ ፡ ተመንደብነ ፡ ፈድፋደ ፡ አነ ፡ ወይምሀረነ ፡ አብ ፡ ወሕዝበ ፡ ክርስቶስ ፡ ወእንድርያስ ፡ ወፊልጶስ ፡ ወመሓሪ ፡ አብ ። ይምሐሮሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ በ መንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ ምስለ ፡ ኵሎሙ ፡ ቅዱሳን ፡ ወሰማዕት ፡ ይጽሐፍ ፡ ስሞሙ ፡ ውስተ ፡ መጽሐፈ ፡ ሕይወት ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን ፡ ወአሜን ፠ ፠ ፠  ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠

ወእምድኅረ ፡ ተወልደ ፡ መድኀኒነ ፡ እሉ ፡ ነገሥት ። ባዜን ፤ ጽንፈ ፡ አስግድ ፤ ባሕረ ፡ አስግድ ፤ ግርማ ፡ ሰፍር ፤ ሰርዓዳ ፤ ኵሉ ፡ ለጽዮን ፤ ሰርጓይ ፤ ዘርአይ ፤ በጋማይ ፤ ዛን ፡ አስግድ ፤ ጽዮን ፡ ሕግ ፤ ማአልባጋድ ፤ ሳፍ ፡ አርዓድ ፤ አግዳር ፤ አብርሃ ፡ ወአጽብሐ ፡ አኀው ፡ ፍቁራን ፤ አስፍሐ ፤ አርፍድ ፡ ወአምሲ ፡ አኀው ፤ አርዓዳ ፤ ሰልዓዶባ ፤ አልዓሚዳ ፤ ታዜና ፤ ካሌብ ፤ ገብረ ፡ መስቀል ፤ ቈስጠንጢኖስ ፤ በዘጋር ፤ አስፋሕ ፤ አርማሕ ፡ ዠን ፡ አስፍሕ ፤ ዠን ፡ ሰገድ ፤ ፍሬ ፡ ሠናይ ፤ አድርዓዝ ፤ አይዙር ፤ ማዕዳይ ፤ ከላውድዮስ ፤ ግርማ ፡ አስፋ ፤ ዝመዝ ፤ ድግና ፡ ሚካኤል ፤ በደግዝ ፤ አርማኅ ፤ ሕዝበ ፡ አናኒ ፤ ድግናዛን ፤ አንበሳ ፡ ወድም ፤ ድል ፡ ነአድ ፠ ወእምድኅሬሁ ፡ ተሀይደ ፡ መንግሥት ፡ ለሕዝብ ፡ እለ ፡ ኢኮኑ ፡ እምነገደ ፡ ዳዊት ፡ ወሕዝበ ፡ እስራኤል ፤ በከመ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ አነ ፡ አቀንኦሙ ፡ በዘኢኮነ ፡ ሕዝብ ። ወእምድኅሬሁ ፡ አግብአ ፡ ሎሙ ፤ ይኵኖ ፡ አምላክ ፤ ያግባ ፡ ጽዮን ፤ ባሕር ፡ ሰገድ ፤ ሕዝበ ፡ አርዓድ ፤ ቅድመ ፡ ሰገድ ፤ ዣን ፡ ሰገድ ፤ ውድም ፡ አርዓድ ፤ ዓምደ ፡ ጽዮን ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠ ፠