108. Concerning the wickedness of the iniquitous Jews
107. Concerning His entrance into Jerusalem in Glory / Kebra Nagast / 108. Concerning the wickedness of the iniquitous Jews 109. Concerning His Crucifixion

፻፰ ፡ በእንተ ፡ እከየ ፡ ይሁዳ ፡ ዕልው ።

 

ወበእንተ ፡ እከዩ ፡ ለይሁዳ ፡ ረሲዕ ፡ ተነበዩ ፡ ነቢያት ። ወይቤ ፡ ዳዊት ፡ በእንቲአሁ ፡ ለብእሲ ፡ ዐማፂ ፡ ይንዕዎ ፡ እኪት ፡ ለአማስኖ ፤ ወካዕበ ፡ ይቤ ፡ ወይገብእ ፡ ጻማሁ ፡ ዲበ ፡ ርእሱ ፡ ወትወርድ ፡ ዐመፃሁ ፡ ዲበ ፡ ድማሑ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ሰሎሞን ፡ ወልዱ ፡ ወይቤ ፡ ብእሲ ፡ አብድ ፡ ወዐማፂ ፡ የሐውር ፡ ፍናዋተ ፡ ዘኢኮነ ፡ ርቱዓተ ፡ ወውእቱሰ ፡ ይቀጽብ ፡ በዐይን ፡ ወይዴምር ፡ በእግር ፡ ወይሁብ ፡ ትእምርተ ፡ በቅጽበተ ፡ አጻብዕ ፡ ወበአጽንኖ ፡ ከናፍር ፡ ወዕሉት ፡ ልቡ ፡ ትኄሊ ፡ እኪተ ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ፤ ዘከመዝ ፡ ብእሲ ፡ ያመጽእ ፡ ሀከከ ፡ ወቀትለ ፡ ወክዒወ ፡ ደም ፡ በዐመፃ ፡ ወኢያመሥጥ ፡ እምደይን ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ዳዊት ፡ አቡሁ ፡ ወይቤ ፡ ነገረ ፡ ጌጋይ ፡ አውፅኡ ፡ ላዕሌየ ፤ ዘኖመሰ ፡ ኢይነቅህኑ ፡ እንጋ ፡ ብእሴ ፡ ሰላምየ ፡ ዘኪያሁ ፡ እትአመን ፡ ዘይሴሰይ ፡ እክልየ ፡ አንሥአ ፡ ሰኰናሁ ፡ ላዕሌየ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ኢሳይያስ ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ አሌሎቱ ፡ ለውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ዐማፂ ፡ ዘያመጽእ ፡ ለመንሱት ፤ ወካዕበ ፡ ይቤ ፡ ያአትትዎ ፡ ለኃጥእ ፡ ከመ ፡ ኢይርአይ ፡ ስብሐተ ፡ እግዚኣብሔር ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ ይነብብ ፡ ኃጥእ ፡ በዘ ፡ ያስሕት ፡ ርእሶ ፡ ወአልቦ ፡ ፍርሀተ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ቅድመ ፡ አዕይንቲሁ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ሰሎሞን ፡ ወልዱ ፡ ወይቤ ፡ ፀዋግ ፡ ብእሲ ፡ ሀከከ ፡ ያመጽእ ፡ ለሀገር ፡ ወያመጽእ ፡ በእንቲአሁ ፡ ተሀጕሎተ ፡ ወዝብጠተ ፡ ወቅጥቃጤ ፡ ዘኢየሐዩ ፡ እስመ ፡ ይትፌሣሕ ፡ በኵሉ ፡ ዘይጸልእ ፡ እግዚኣብሔር ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ሙሴ ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ ኢይፈቅድ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ይስረይ ፡ ሎቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘያፈደፍድ ፡ በቀለ ፡ ላዕሌሁ ፤ ወያነብር ፡ መቅሠፍተ ፡ ዲቤሁ ፡ ወይከውን ፡ ላዕሌሁ ፡ ዘጽሑፍ ፡ ውስተ ፡ ዝንቱ ፡ መጽሐፍ ፡ መርገም ፡ ወይደመሰስ ፡ ስሙ ፡ እምታሕተ ፡ ሰማይ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ ጥቡዕ ፡ ልቡ ፡ ለቀቲል ፤ አብደራ ፡ ለመርገም ፡ ወትምጽኦ ፡ አበያ ፡ ለበረከት ፡ ወትርሕቅ ፡ እምኔሁ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ኤርምያስ ፡ ነቢይ ፡ በእንቲአሁ ፡ ወይቤ ፡ ብእሲ ፡ ፀዋግ ፡ ይትሀጐል ፡ በእንተ ፡ ፍቅረ ፡ ብሩር ፡ ወይሬኢ ፡ ጽልመተ ፡ በእንተ ፡ ጕሕሉቱ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ኢዮብ ፡ ወይቤ ፡ በእንቲአሁ ፡ ይዘርዎ ፡ መሠንዮ ፡ ፈጣሪሁ ፡ ወይየብስ ፡ ሥረዊሁ ፡ በታሕቴሁ ፡ ወይትነገፍ ፡ ጽጌ ፡ በመልዕልቴሁ ፡ ወይጠፍእ ፡ እምድር ፡ ዝክሩ ፡ ወይርሕቅ ፡ ስሙ ፡ ነዋኀ ፤ ወያፈልስዎ ፡ ውስተ ፡ ጽልመት ፡ ከመ ፡ ኢይርአይ ፡ ብርሃነ ፡ ለብእሲ ፡ ዐማፂ ፡ ይጠፍእ ፡ ቤቱ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ሆሴዕ ፡ ወይቤ ፡ በእንቲአሁ ፡ ስምዑኒ ፡ ደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ እስመ ፡ አልቦ ፡ ጽድቀ ፡ ወአልቦ ፡ ምሕረተ ፡ ወአልቦ ፡ ፍርሀተ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ውስተ ፡ ልቡ ፡ ዘእንበለ ፡ ሐሰት ፡ ወስርቅ ፡ ወቀትል ፡ ወዝሙት ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ ሰይጣን ፡ ይቁም ፡ በየማኑ ፤ ወካዕበ ፡ ይቤ ፡ ወሢመቶሂ ፡ ይንሣእ ፡ ባዕድ ። ወሙሴኒ ፡ ረገመ ፡ በሕግ ፡ ወይቤ ፡ ርጉም ፡ ለይኩን ፡ ኵሉ ፡ ዘይነሥእ ፡ ሕልያነ ፡ ከመ ፡ ይቅትል ፡ ደመ ፡ ንጹሐ ፤ ወይበል ፡ ኵሉ ፡ ሕዝብ ፡ አሜን ፡ ወአሜን ። ወካዕበ ፡ ተነበየ ፡ እንባቆም ፡ ነቢይ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ መኰንንኒ ፡ አለበወ ፡ በእንተዝ ፡ ዕልወተ ፡ ሕግ ፡ ወኢይወፅእ ፡ ፍትሐ ፡ ጽድቅ ፡ እስመ ፡ ኃጥእ ፡ ይትዔገሎ ፡ ለጻድቅ ፡ በእንተዝ ፡ ይወፅእ ፡ ፍትሕ ፡ ግፍቱእ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ ይሬኢ ፡ ኃጥእ ፡ ወይትመዐዕ ፡ ወየሐቂ ፡ ስነኒሁ ፡ ወይትመሰው ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ሰሎሞን ፡ ወልዱ ፡ ወይቤ ፡ ጽሉእ ፡ በኀበ ፡ እግዚኣብሔር ፡ መዳልወ ፡ ዐመፃ ። ወበከመ ፡ ተነበየ ፡ ኤርምያስ ፡ ነቢይ ፡ ወይቤ ፡ በእንተ ፡ ይሁዳ ፡ ድልው ፡ ሊተ ፡ ዐስብየ ፡ ፴ብሩር ፠ ፠ ፠