101. Concerning Him that existeth in Everything and Everywhere
100. Concerning the Angels who rebelled / Kebra Nagast / 101. Concerning Him that existeth in Everything and Everywhere 102. Concerning the Beginning

፻፩ ፡ በእንተ ፡ ህላዌ ፡ ኵለሄ ።

 

ወካዕበ ፡ ይቤሎ ፡ ግበር ፡ ላቲ ፡ ዐጸደ ፡ ቀዳሚ ፡ ዴዴ ፡ ከመ ፡ ኢይባእ ፡ ህየ ፡ ሥኡብ ፡ ወርኩስ ፡ ወዘኢኮነ ፡ ንጹሐ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እሄሉ ፡ ኀቤሃ ፡ ወአኮ ፡ ህየ ፡ ባሕቲታ ፡ አላ ፡ ኀበ ፡ ኵሉ ፡ አምሳሊሃ ፡ ኀበ ፡ ይጼዋዕ ፡ ስምየ ፡ በንጽሕ ፤ ሀሎኩ ፡ ምስለ ፡ ዳንኤል ፡ ውስተ ፡ ግብ ፡ ወሀሎኩ ፡ ምስለ ፡ ዮናስ ፡ ውስተ ፡ ከርሠ ፡ ዐንበሪ ፡ ወሀሎኩ ፡ ምስለ ፡ ዮሴፍ ፡ ውስተ ፡ ግብ ፡ ወሀሎኩ ፡ ምስለ ፡ ኤርምያስ ፡ ውስተ ፡ ዐዘቅተ ፡ ዐምዐም ፤ ሀሎኩ ፡ አዐምድ ፡ ታሕተ ፡ መትሕተ ፡ ታሕቲት ፡ ከመ ፡ ኢይሰጠሙ ፡ አድባር ፡ መትሕተ ፡ ማያት ፡ ወሀሎኩ ፡ መትሕተ ፡ ማያት ፡ ከመ ፡ ኢይሰጠሙ ፡ ላዕለ ፡ እሳት ፡ ወተይ ፡ ሀሎኩ ፡ አዐምድ ፡ መትሕተ ፡ እሳት ፡ ወተይ ፡ ከመ ፡ ኢይሰጠሙ ፡ መልዕልተ ፡ ነፋሳት ፡ ወዛሕል ፡ ሀሎኩ ፡ መትሕተ ፡ ነፋሳት ፡ ወዛሕል ፡ ከመ ፡ ኢይሰጠሙ ፡ መትሕተ ፡ ጽልመት ፡ ወመትሕቴሃኒ ፡ ለጽልመት ፡ ወለቀላያት ፡ አነ ፡ አዐምድ ፡ ወኀቤየ ፡ ያሰምክ ፡ ኵሉ ፡ ፍጥረት ፡ ወኪያየ ፡ ይጸወን ፡ ኵሉ ፡ ዘፈጠርኩ ፤ ሀሎኩ ፡ መልዕልተ ፡ ምድር ፡ ወሀሎኩ ፡ አጽናፈ ፡ ዓለም ፡ እሰፍን ፡ ኵሎ ፤ ሀሎኩ ፡ በአየር ፡ ማኅደርየ ፡ ወሀሎኩ ፡ መልዕልተ ፡ ሰረገላ ፡ ኪሩቤል ፡ እሴባሕ ፡ ወትረ ፡ እምኵሉ ፡ መላእክት ፡ ወሰብእ ፡ ቅዱሳን ፤ ወሀሎኩ ፡ መልዕልተ ፡ አርያም ፡ እመልእ ፡ ኵለሄ ፤ ሀሎኩ ፡ መልዕልተ ፡ ፯ሰማያት ፡ እሬኢ ፡ ኵሎ ፡ ወእፈትን ፡ ኵሎ ፡ ወአልቦ ፡ ዘይሴወር ፡ እምኔየ ፤ አነ ፡ ህልው ፡ ውስተ ፡ ኵሉ ፡ መካን ፡ ወአልቦ ፡ ባዕደ ፡ አምላከ ፡ ዘእንበሌየ ፡ በሰማይ ፡ በላዕሉ ፡ ወበምድር ፡ በታሕቱ ፤ አልቦ ፡ ዘይመስል ፡ ኪያየ ፡ ይቤ ፡ እግዚኣብሔር ፤ እዴየ ፡ ሣረረታ ፡ ለምድር ፡ ወየማንየ ፡ አጽንዐታለሰማይ ፡ አነ ፡ ምስለ ፡ ወልድየ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፠ ፠ ፠