79. Concerning the King of Amalek
78. Concerning the King of Moab / Kebra Nagast / 79. Concerning the King of Amalek 80. Concerning the King of the Philistines

፸፱ ፡ በእንተ ፡ ንጉሠ ፡ ዓማሌቅ ።

 

ወሶበ ፡ ወለደት ፡ እንተ ፡ ትልህቅ ፡ ትቤላ ፡ ለእንተ ፡ ትንእስ ፡ ሀቢኬ ፡ ናስትዮ ፡ ወይነ ፡ ለአቡነ ፡ ወአንቲኒ ፡ ከመ ፡ ትባኢ ፡ ኀቤሁ ፡ እመ ፡ ትረክቢ ፡ ውሉደ ። ወካዕበ ፡ ገብራ ፡ ወይነ ፡ ወደገማ ፡ ቃለ ፡ እበድ ፡ እንዘ ፡ ይብላ ፡ ስተይ ፡ ወይነ ፡ ኦአቡነ ፡ ከመ ፡ ይትናዘዝ ፡ ልብከ ፤ ወውእቱሰ ፡ የዋህ ፡ ሰትየ ፡ ወሰክረ ። ወካዕበ ፡ ሶበ ፡ ሰትየ ፡ ወጸልመ ፡ ልቡ ፡ ቦአት ፡ እንተ ፡ ትንእስ ፡ ወሰከበት ፡ ምስሌሁ ፡ ወውእቱሰ ፡ ካዕበ ፡ ኢያእመረ ፡ በሰኪቦታ ፡ ወበተንሥኦታ ። ወካዕበ ፡ ይእቲኒ ፡ ፀንሰት ፡ ወወለደት ፡ ወልደ ፡ ወሰመየቶ ፡ ስሞ ፡ ዓሞን ፤ ወውእቱ ፡ ንጉሦሙ ፡ ለዓማሌቃውያን ። ወናሁኬ ፡ ተዐውቀ ፡ ከመ ፡ ንጉሠ ፡ ዓማሌቅ ፡ ከመ ፡ ዘርአ ፡ ሤም ፡ ውእቱ ፠ ፠ ፠