Chapter 103
Chapter 102 / Enoch / Chapter 103 Chapter 104

1 ወይእዜኒ ፡ አነ ፡ እምሕል ፡ ለክሙ ፡ ለጻድቃን ፡ በዐቢይ ፡ ስብሐቱ ፡ ወክብሩ ፡ ወበክቡር ፡ መንግሥቱ ፡ ወበዕበዩ ፡ እምሕል ፡ ለክሙ ፤

2 እስመ ፡ አነ ፡ አአምር ፡ ዘንተ ፡ ምሥጢረ ፡ ወአንበብኩ ፡ በጸፍጸፈ ፡ ሰማይ ፡ ወርኢኩ ፡ ጽሕፈተ ፡ ቅዱሳን ፡ ወረከብኩ ፡ ጽሑፈ ፡ ውስቴቱ ፡ ወልኩዐ ፡ በእንቲአሆሙ ።

3 እስመ ፡ ኵሉ ፡ ሠናይ ፡ ወፍሥሓ ፡ ወክብር ፡ ተደለወ ፡ ሎሙ ፡ ወተጽሕፈ ፡ ለመናፍስቲሆሙ ፡ ለእለ ፡ ሞቱ ፡ በጽድቅ ፡ ወበብዙኅ ፡ ሠናይ ፡ ይትወሀብ ፡ ለክሙ ፡ ተክለ ፡ ጻማክሙ ፡ ወክፍልክሙ ፡ ፈድፋደ ፡ እምክፍለ ፡ ሕያዋን ።

4 ወየሐይዉ ፡ መንፈስክሙ ፡ ለእለ ፡ ሞትክሙ ፡ በጽድቅ ፡ ወይትፌሥሑ ፡ ወይትሐሠዩ ፡ መናፍስቲሆሙ ፡ ወተዝካሮሙ ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ፡ ለዐቢይ ፡ ለኵሉ ፡ ትውልደ ፡ ዓለም ፡ ወይእዜኒ ፡ ኢትፍርህዎ ፡ ለኀሣሮሙ ።

5 አሌ ፡ ለክሙ ፡ ኃጥኣን ፡ ሶበ ፡ ትመውቱ ፡ በኀጢአትክሙ ፡ ወይብሉ ፡ እሉ ፡ እለ ፡ ከማክሙ ፡ ዲቤክሙ ፡ ብፁዓን ፡ እሙንቱ ፡ ኃጥኣን ፡ ኵሎ ፡ መዋዕሎሙ ፡ ርእዩ ።

6 ወይእዜኒ ፡ ሞቱ ፡ በሠናይ ፡ ወበብዕል ፡ ወምንዳቤ ፡ ወቀትለ ፡ እርእዩ ፡ በሕይወቶሙ ፡ ወበስብሐት ፡ ሞቱ ፡ ወኵነኔ ፡ ኢተገብረ ፡ ሎሙ ፡ በሕይወቶሙ ።

7 ተአምርዎሙ ፡ እስመ ፡ ውስተ ፡ ሲኦል ፡ ያወርድዎሙ ፡ ለነፍሳቲሆሙ ፡ ወእኩያተ ፡ ይከውና ፡ ወምንዳቤሆሙ ፡ ዐቢየ ።

8 ወበጽልመት ፡ ወበመርበብት ፡ ወበላህብ ፡ ዘይነድድ ፡ ኀበ ፡ ኵነኔ ፡ ዐባይ ፡ ትበውእ ፡ መንፈስክሙ ፡ ወኵነኔ ፡ ዐባይ ፡ ትከውን ፡ ለኵሉ ፡ ትውልድ ፡ እስከ ፡ ለዓለም ፤ አሌ ፡ ለክሙ ፡ እስመ ፡ አልብክሙ ፡ ሰላም ።

9 ኢትበልዎሙ ፡ ለጻድቃን ፡ ወለኄራን ፡ እለ ፡ ሀለዉ ፡ ውስተ ፡ ሕይወት ፡ በመዋዕለ ፡ ስራሕነ ፡ ጻማ ፡ ጻመውነ ፡ ወኵሎ ፡ ስራሐ ፡ ርኢነ ፡ ወእከያተ ፡ ብዙኀ ፡ ረከብነ ፡ ወተወዳዕነ ፡ ወውሕድነ ፡ ወንዕሰት ፡ መንፈስነ ።

10 ወተሐጐልነ ፡ ወአልቦ ፡ ዘረድአነ ፡ በነገር ፡ ወበምግባር ፡ ስእነ ፡ ወኢምንተኒ ፡ ኢረከብነ ፡ ወተፅዕርነ ፡ ወተሐጐልነ ፡ ወኢተሰፈውነ ፡ ከመ ፡ ንርአይ ፡ ሕይወተ ፡ ዕለተ ፡ እምዕለት ።

11 ወተሰፈውነ ፡ ንኩን ፡ ርእሰ ፡ ወኮነ ፡ ዘነበ ፤ ጻመውነ ፡ እንዘ ፡ ንትጌበር ፡ ወኢሰለጥነ ፡ ዲበ ፡ ጻማነ ፡ ወኮነ ፡ መባልዕተ ፡ ለኃጥኣን ፡ ወዐማፅያን ፡ አክበዱ ፡ ላዕሌነ ፡ አርዑተ ፡ ዚአሆሙ ።

12 ወተሰልጡ ፡ ዲቤነ ፡ እለ ፡ ይጸልዑነ ፡ ወእለ ፡ ይድጕጹነ ፡ ወለእለ ፡ ይጸልዑነ ፡ አትሐትነ ፡ ክሳደነ ፡ ወኢመሐሩነ ።

13 ወፈቀድነ ፡ ንሑር ፡ እምኔሆሙ ፡ ከመ ፡ ንንፍጽ ፡ ወናዕርፍ ፡ ወኢረከብነ ፡ ኀበ ፡ ንጐይይ ፡ ወንድኅን ፡ እምኔሆሙ ።

14 ወሰከይናሆሙ ፡ ኀበ ፡ መላእክት ፡ በምንዳቤነ ፡ ወጸራሕነ ፡ ዲበ ፡ እለ ፡ ይበልዑነ ፡ ወጽራሐ ፡ ዚአነ ፡ ኢይሬእዩ ፡ ወኢይፈቅዱ ፡ ከመ ፡ ይስምዑ ፡ ቃለነ ።

15 ወይረድእዎሙ ፡ ለእለ ፡ የሀይዱነ ፡ ወይበልዑነ ፡ ወለእለ ፡ አውሐዱነ ፡ ወየኀብኡ ፡ ግፍዖሙ ፡ ወኢያወጽኡ ፡ እምኔነ ፡ አርኡቶሙ ፡ አላ ፡ ይበልዑነ ፡ ወይዘርዝሩነ ፡ ወይቀትሉነ ፡ ወየኀብኡ ፡ ቀትለነ ፡ ወኢተዘከሩ ፡ ከመ ፡ አንሥኡ ፡ እደዊሆሙ ፡ ላዕሌነ ።