Chapter 90
Chapter 89 / Enoch / Chapter 90 Chapter 91

1 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ዘመን ፡ ከመ ፡ ከመዝ ፡ ይርዕዩ ፡ ፴ ወ ፯ ኖላውያን ፡ ወፈጸሙ ፡ ኵሎሙ ፡ በበጊዜሆሙ ፡ ከመ ፡ ቀዳምያን ፡ ወባዕዳን ፡ ተመጠውዎሙ ፡ ውስተ ፡ እደዊሆሙ ፡ ከመ ፡ ይርይዎሙ ፡ በበጊዜሆሙ ፡ ኵሉ ፡ ኖላውያን ፡ በበጊዜሁ ።

2 ወእምዝ ፡ ርኢኩ ፡ በራእይ ፡ ኵሉ ፡ አዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ መጽኡ ፡ አንስርት ፡ ወአውስት ፡ ወሆባይ ፡ ወቋዓት ፡ ወአንስርት ፡ ይመርህዎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አዕዋፍ ፡ ወአኀዙ ፡ ይብልዕዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወይከርዩ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወይብልዕዎ ፡ ለሥጋሆሙ ።

3 ወአባግዕ ፡ ጸርሑ ፡ እስመ ፡ ተበልዑ ፡ ሥጋሆሙ ፡ እምነ ፡ አዕዋፍ ፡ ወአነ ፡ ጸራሕኩ ፡ ወዐውየውኩ ፡ በንዋምየ ፡ ዲበ ፡ ውእቱ ፡ ኖላዊ ፡ ዘይርዕዮሙ ፡ ለአባግዕ ።

4 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ተበልዑ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ እምአክላብ ፡ ወእምአንስርት ፡ ወእምሆባይ ፡ ወኢኀደጉ ፡ ሎሙ ፡ ሥጋ ፡ ግሙራ ፡ ወኢማእሰ ፡ ወኢሥርወ ፡ እስከ ፡ ቆመ ፡ ባሕቲቶሙ ፡ አዕጽምቲሆሙ ፡ አዕጽምቲሆሙኒ ፡ ወድቁ ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ ወንእሱ ፡ አባግዕ ።

5 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ዘመን ፡ ይርዕዩ ፡ ፳ ወ ፫ ኖላውያን ፡ ወፈጸሙ ፡ በበጊዜሆሙ ፡ ፶ ወ ፰ ጊዜያተ ።

6 ወንኡሳንሰ ፡ መሐስዓት ፡ ተወልዱ ፡ እምእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ጸዓድው ፡ ወአኀዙ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ይክሥቱ ፡ ወይርአዩ ፡ ወይጽርሑ ፡ ኀበ ፡ አባግዕ ።

7 ወአባግዕ ፡ ኢጸርሕዎሙ ፡ ወኢያፅምኡ ፡ ዘነገርዎሙ ፡ አላ ፡ ፈድፋደ ፡ ተጸመሙ ፡ ወተጸለሉ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ፈድፋደ ፡ ወኀያለ ።

8 ወርኢኩ ፡ በራእይ ፡ ቋዓተ ፡ ከመ ፡ ሠረሩ ፡ ዲበ ፡ እልኩ ፡ መሐስዕ ፡ ወአኀዝዎ ፡ ለ ፩ እምእልኩ ፡ መሐስዕ ፡ ወቀጥቀጥዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወበልዕዎሙ ።

9 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ወጽአ ፡ ሎሙ ፡ አቅርነት ፡ ለእልኩ ፡ መሐስዕ ፡ ወቋዓት ፡ ያወድቅዎሙ ፡ ለአቅርንቲሆሙ ፡ ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ በቈለ ፡ ፩ ቀርን ፡ ዐቢይ ፡ ፩ እምእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወተከሥታ ፡ አዕይንቲሆሙ ።

10 ወርእየ ፡ ቦሙ ፡ ወተፈትሐ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወጸርሐ ፡ ሎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወዳቤላት ፡ ርእይዎ ፡ ወሮጹ ፡ ኵሎሙ ፡ ኀቤሁ ።

11 ወምስለዝ ፡ ኩሉ ፡ እልኩ ፡ አንስርት ፡ ወአውስት ፡ ወቋዓት ፡ ወሆባይ ፡ እስከ ፡ ይእዜ ፡ ይመስጥዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወይሠርሩ ፡ ዲቤሆሙ ፡ ወይበልዕዎሙ ፡ ወአባግዕሰ ፡ ያረምሙ ፡ ወዳቤላት ፡ የዐወይዉ ፡ ወይጸርሑ ።

12 ወእልኩ ፡ ቋዓት ፡ ይትጋደሉ ፡ ወይትበአሱ ፡ ምስሌሁ ፡ ወፈቀዱ ፡ ያእትቱ ፡ ቀርኖ ፡ ወኢክህልዎ ።

13 ወርኢክዎሙ ፡ እስከ ፡ መጽኡ ፡ ኖላውያን ፡ ወአንስርት ፡ ወእልኩ ፡ አውስት ፡ ወሆባይ ፡ ወጸርሑ ፡ ለቋዓት ፡ ከመ ፡ ይቀጥቅጥዎ ፡ ለቀርኑ ፡ ለዝኩ ፡ ዳቤላ ፡ ወተበአሱ ፡ ምስሌሁ ፡ ወተቃተሉ ፡ ወውእቱ ፡ ይትበአስ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ወጸርሐ ፡ ከመ ፡ ትምጽኦ ፡ ረድኤቱ ።

14 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ መጽአ ፡ ዝኩ ፡ ብእሲ ፡ ዘጸሐፈ ፡ አስማቲሆሙ ፡ ለኖሎት ፡ ወያዐርግ ፡ ቅድሜሁ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወውእቱ ፡ ረድኦ ፡ ወአርአዮ ፡ ኵሎ ፡ ወረደ ፡ ረድኤቱ ፡ ለዝኩ ፡ ዳቤላ ።

15 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ መጽአ ፡ ኀቤሆሙ ፡ ዝኩ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ በመዐት ፡ ወእለ ፡ ርእይዎ ፡ ኵሎሙ ፡ ነፍጹ ፡ ወወድቁ ፡ ኵሎሙ ፡ ውስተ ፡ ጽላሎቱ ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ።

16 ኵሎሙ ፡ አንስርት ፡ ወአውስት ፡ ወቋዓት ፡ ወሆባይ ፡ ተጋብኡ ፡ ወአምጽኡ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ኵሎ ፡ አባግዐ ፡ ገዳም ፡ ወመጽኡ ፡ ኵሎሙ ፡ ኅቡረ ፡ ወተራድኡ ፡ ከመ ፡ ይቀጥቅጥዎ ፡ ለዝኩ ፡ ቀርነ ፡ ዳቤላ ።

17 ወርኢክዎ ፡ ለዝኩ ፡ ብእሲ ፡ ዘይጽሕፍ ፡ መጽሐፈ ፡ በቃለ ፡ እግዚእ ፡ እስከ ፡ ፈትሖ ፡ ለውእቱ ፡ መጽሐፈ ፡ ሐጕል ፡ ዘአሕጐሉ ፡ እልኩ ፡ ፲ ወ ፪ ኖሎት ፡ ደኃርያን ፡ ወአርአየ ፡ ከመ ፡ ፈድፋደ ፡ እምቅድሜሆሙ ፡ አሕጐሉ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ።

18 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ መጽአ ፡ ኀቤሆሙ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወነሥአ ፡ በእዱ ፡ በትረ ፡ መዐት ፡ ወዘበጣ ፡ ለምድር ፡ ወተሰጠት ፡ ምድር ፡ ወኵሎሙ ፡ አራዊት ፡ ወአዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ወድቁ ፡ እምእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወተሠጥሙ ፡ በምድር ፡ ወተከድነት ፡ ዲቤሆሙ ።

19 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ተውህበ ፡ ለአባግዕ ፡ ሰይፍ ፡ ዐቢይ ፡ ወወጽኡ ፡ አባግዕ ፡ ዲበ ፡ እሉ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ከመ ፡ ይቅትልዎሙ ፡ ወኵሎሙ ፡ አራዊት ፡ ወአዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ነፍጹ ፡ እምቅድመ ፡ ገጾሙ ።

20 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ መንበር ፡ ተሐንጸ ፡ በምድር ፡ ሐዋዝ ፡ ወነበረ ፡ ዲቤሁ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወነሥአ ፡ ኵሎ ፡ መጻሕፍተ ፡ ኅቱማተ ፡ ወፈትሖን ፡ ለእማንቱ ፡ መጻሕፍት ፡ በቅድመ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ።

21 ወጸውዖሙ ፡ እግዚእ ፡ ለእኩ ፡ ፯ ጸዓድው ፡ ቀዳማውያን ፡ ወአዘዘ ፡ ከመ ፡ ያምጽኡ ፡ ቅድሜሁ ፡ እምኮከብ ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘይቀድም ፡ እምነ ፡ እልኩ ፡ ከዋክብት ፡ እለ ፡ ኀፍረቶሙ ፡ ከመ ፡ ኀፍረተ ፡ አፍራስ ፡ ወለኮከብ ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘወድቀ ፡ ቅድመ ፡ ወአምጽእዎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ቅድሜሁ ።

22 ወይቤሎ ፡ ለዝኩ ፡ ብእሲ ፡ ዘይጽሕፍ ፡ በቅድሜሁ ፡ ዘውእቱ ፡ ፩ እምነ ፡ ፯ ጸዓድው ፡ ወይቤሎ ፡ ንሥኦሙ ፡ ለእሉ ፡ ፸ ኖሎት ፡ እለ ፡ መጠውክዎሙ ፡ አባግዐ ፡ ወነሢኦሙ ፡ ቀተሉ ፡ ብዙኀ ፡ እምዘ ፡ አዘዝክዎሙ ፡ እሙንቱ ።

23 ወናሁ ፡ ኵሎሙ ፡ እሡራን ፡ ርኢኩ ፡ ወቆሙ ፡ ቅድሜሁ ፡ ኵሎሙ ።

24 ወኵነኔ ፡ ኮነ ፡ ቅድመ ፡ እምከዋክብት ፡ ወተኰነኑ ፡ ወኮኑ ፡ ኀጥኣነ ፡ ወሖሩ ፡ መካነ ፡ ኵነኔ ፡ ወወደይዎሙ ፡ ውስተ ፡ ዕሙቅ ፡ ወምሉእ ፡ እሳተ ፡ ወይልህብ ፡ ወምሉእ ፡ ዐምደ ፡ እሳት ።

25 ወእልኩ ፡ ፸ ኖላውያን ፡ ተኰነኑ ፡ ወኮኑ ፡ ኃጥኣነ ፡ ወተወድዩ ፡ እሙንቱ ፡ ውስተ ፡ ዝኩ ፡ ማዕምቀ ፡ እሳት ።

26 ወርኢኩ ፡ በውእቱ ፡ ጊዜ ፡ ከመ ፡ ተርኅወ ፡ ፩ ማዕምቅ ፡ ከማሁ ፡ በማእከለ ፡ ምድር ፡ ዘምሉዕ ፡ እሳተ ፡ ወአምጽእዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ጽሉላን ፡ ወተኰነኑ ፡ ኵሎሙ ፡ ወኮኑ ፡ ኃጥኣነ ፡ ወተወድዩ ፡ ውስተ ፡ ዝኩ ፡ ዕመቀ ፡ እሳት ፡ ወውዕዩ ፡ ወዝንቱ ፡ ማዕምቅ ፡ ኮነ ፡ በየማኑ ፡ ለዝኩ ፡ ቤት ።

27 ወርኢክዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ እንዘ ፡ ይውዕዩ ፡ ወአዕፅምቲሆሙ ፡ ይውዒ ።

28 ወቆምኩ ፡ እርአይ ፡ እስከ ፡ ጠምዖ ፡ ለዝኩ ፡ ቤት ፡ ብሉይ ፡ ወአውጽእዎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አዕማድ ፡ ወኵሉ ፡ ተክሉ ፡ ወስኑ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ተጠውመ ፡ ምስሌሁ ፡ ወአውጽእዎ ፡ ወወደይዎ ፡ በ ፩ መካን ፡ በየማነ ፡ ምድር ።

29 ወርኢኩ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ እስከ ፡ አምጽአ ፡ ቤተ ፡ ሐዲሰ ፡ ወዐቢየ ፡ ወልዑለ ፡ እምነ ፡ ዝኩ ፡ ቀዳማይ ፡ ወአቀሞ ፡ ውስተ ፡ መካነ ፡ ቀዳሚት ፡ እንተ ፡ ተጠብለለት ፡ ወኵሎሙ ፡ አዕማደ ፡ ዚአሃ ፡ ሐዲሳን ፡ ወስና ፡ ሐዲስ ፡ ወዐቢይ ፡ እምቀዳሚት ፡ ብሊት ፡ እንተ ፡ አውጽአ ፡ ወኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ ማእከላ ።

30 ወርኢክዎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ እለ ፡ ተርፉ ፡ ወኵሎሙ ፡ እንስሳ ፡ ዘዲበ ፡ ምድር ፡ ወኵሎሙ ፡ አዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ይወድቁ ፡ ወይሰግዱ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወያስተበቍዕዎሙ ፡ ወይሰምዕዎሙ ፡ በኵሉ ፡ ቃል ።

31 ወእምኔሁ ፡ እልኩ ፡ ፫ እለ ፡ ይለብሱ ፡ ጸዐዳ ፡ ወአኀዙኒ ፡ በእዴየ ፡ እለ ፡ ቀዲሙ ፡ አዕረጉኒ ፡ ወእዴሁ ፡ ለውእቱ ፡ ዳቤላ ፡ እንዘ ፡ ትእኅዘኒ ፡ አዕረጉኒ ፡ ወአንበሩኒ ፡ ማእከሎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ እንበለ ፡ ትኩን ፡ ኵነኔ ።

32 ወእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ኮኑ ፡ ኵሎሙ ፡ ጸዐዳ ፡ ወጸጕረ ፡ ዚአሆሙ ፡ ዐቢይ ፡ ወንጹሕ ።

33 ወኵሎሙ ፡ እለ ፡ ተሐጕሉ ፡ ወተዘርዘሩ ፡ ወኵሉ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ወኵሉ ፡ አዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ተጋብኡ ፡ በውእቱ ፡ ቤት ፡ ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ተፈሥሐ ፡ ዐቢየ ፡ ፍሥሐ ፡ እስመ ፡ ኮኑ ፡ ኵሎሙ ፡ ኄራነ ፡ ወገብኡ ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ።

34 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ አስከብዎ ፡ ለውእቱ ፡ ሰይፍ ፡ ዘተውህበ ፡ ለአባግዕ ፡ ወአግብእዎ ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ወኀተማ ፡ ቅድመ ፡ ገጹ ፡ ለእግዚእ ፡ ወኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ ተዐጽዉ ፡ በውእቱ ፡ ቤት ፡ ወኢያግመሮሙ ።

35 ወአዕይንቲሆሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ተከሥታ ፡ ወይኔጽሩ ፡ ሠናየ ፡ ወ ፩ እምኔሆሙ ፡ ዘኢይሬኢ ፡ አልቦ ፡ በማእከሎሙ ።

36 ወርኢኩ ፡ ከመ ፡ ኮነ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ዐቢየ ፡ ወርኂበ ፡ ወምሉእ ፡ ፈድፋደ ።

37 ወርኢኩ ፡ ከመ ፡ ተወልደ ፡ ፩ ላህም ፡ ጸዐዳ ፡ ወአቅርንቲሁ ፡ ዐበይት ፡ ወኵሎሙ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ወኵሉ ፡ አዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ይፈርህዎ ፡ ወያስተበቍዕዎ ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ።

38 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ተወለጠ ፡ ኵሉ ፡ አዝማዲሆሙ ፡ ወኮኑ ፡ ኵሎሙ ፡ አልህምተ ፡ ጸዓድወ ፡ ወቀዳማዊ ፡ በማእከሎሙ ፡ ኮነ ፡ ነገረ ፡ ወውእቱ ፡ ነገር ፡ ኮነ ፡ አርዌ ፡ ዐቢየ ፡ ወቦ ፡ ውስተ ፡ ርእሱ ፡ አቅርንት ፡ ዐቢያት ፡ ወጸሊማት ፡ ወእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ተፈሥሐ ፡ ዲቤሆሙ ፡ ወዲበ ፡ ኵሎሙ ፡ አልህምት ።

39 ወአነ ፡ ሰከብኩ ፡ ማእከሎሙ ፡ ወነቃሕኩ ፡ ወርኢኩ ፡ ኵሎ ።

40 ወዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ራእይ ፡ ዘርኢኩ ፡ እንዘ ፡ እሰክብ ፤ ወነቃሕኩ ፡ ወባረክዎ ፡ ለእግዚአ ፡ ጽድቅ ፡ ወሎቱ ፡ ወሀብኩ ፡ ስብሐተ ።

41 ወእምኔሁ ፡ በከይኩ ፡ ዐቢየ ፡ ብካየ ፡ ወአንብዕየ ፡ ኢቆመ ፡ እስከ ፡ ኢክህልኩ ፡ ተዕግሦተ ፡ ሶበ ፡ እሬኢ ፡ ይወርዱ ፡ ዲበ ፡ ዝኩ ፡ ዘርኢኩ ፡ እስመ ፡ ኵሉ ፡ ይመጽእ ፡ ወይትፌጸም ፡ ወኵሉ ፡ በበ ፡ ክፍሉ ፡ ምግባረ ፡ ሰብእ ፡ ተርእየ ፡ ሊተ ።

42 ወበይእቲ ፡ ሌሊት ፡ ተዘከርክዎ ፡ ለሕልምየ ፡ ቀዳማዊ ፡ ወበእንቲአሁ ፡ በከይኩ ፡ ወተሀወኩ ፡ እስመ ፡ ርኢኩ ፡ ውእተ ፡ ራእየ ።