Chapter 89
Chapter 88 / Enoch / Chapter 89 Chapter 90

1 ወ ፩ እምእልኩ ፡ ፬ ሖረ ፡ ኀበ ፡ እልኩ ፡ አልህምት ፡ ጸዐዳ ፡ ወመሀሮ ፡ ምሥጢረ ፡ እንዘ ፡ ይርዕድ ፡ ውእቱ ፡ ላህም ፡ ተወልደ ፡ ወኮነ ፡ ሰብአ ፡ ወፀረበ ፡ ሎቱ ፡ መስቀረ ፡ ዐቢየ ፡ ወነበረ ፡ ዲቤሃ ፡ ወ ፫ አልህምት ፡ ነበሩ ፡ ምስሌሁ ፡ በይእቲ ፡ መስቀር ፡ ወተከድነ ፡ ላዕሌሆሙ ።

2 ወአልዐልኩ ፡ ካዕበ ፡ አዕይንትየ ፡ መንገለ ፡ ሰማይ ፡ ወርኢኩ ፡ ናህሰ ፡ ልዑለ ፡ ወ ፯ አስራብ ፡ ዲቤሁ ፡ ወእልኩ ፡ አስራብ ፡ ያውኅዙ ፡ በ ፩ ዐፀድ ፡ ማየ ፡ ብዙኀ ።

3 ወርኢኩ ፡ ካዕበ ፡ ወነዋ ፡ አንቅዕታት ፡ ተርኅዉ ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ በውእቱ ፡ ዐጸድ ፡ ዐቢይ ፡ ወአኀዘ ፡ ውእቱ ፡ ማይ ፡ ይፍላኅ ፡ ወይትነሣእ ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ ወኢያርአዮ ፡ ለውእቱ ፡ ዐፀድ ፡ እስከ ፡ ኵሉ ፡ ምድሩ ፡ ተከድነ ፡ በማይ ።

4 ወበዝኀ ፡ ዲቤሁ ፡ ማይ ፡ ወጽልመት ፡ ወጊሜ ፡ ወእሬኢ ፡ መልዕልቶ ፡ ለዝኩ ፡ ማይ ፡ ወተለዐለ ፡ ውእቱ ፡ ማይ ፡ መልዕልቶ ፡ ለውእቱ ፡ ዐጸድ ፡ ወይክዑ ፡ መልዕልቶ ፡ ለዐጸድ ፡ ወቆመ ፡ ዲበ ፡ ምድር ።

5 ወኵሎሙ ፡ አልህምት ፡ እለ ፡ ውእቱ ፡ ዐጸድ ፡ ተጋብኡ ፡ እስከነ ፡ ርኢክዎሙ ፡ ይሠጠሙ ፡ ወይትወሐጡ ፡ ወይትሐጐሉ ፡ በውእቱ ፡ ማይ ።

6 ወውእቱ ፡ መስቀር ፡ ይፀቢ ፡ ዲበ ፡ ማይ ፡ ወኵሎሙ ፡ አልህምት ፡ ወነጌያት ፡ ወአግማል ፡ ወአዕዱግ ፡ ተሰጥሙ ፡ ውስተ ፡ ምድር ፡ ወኵሉ ፡ እንስሳ ፡ ወኢክህልኩ ፡ ርእዮቶሙ ፡ ወእሙንቱ ፡ ስእኑ ፡ ወጺአ ፡ ወተኀጕሉ ፡ ወተሰጥሙ ፡ ውስተ ፡ ቀላይ ።

7 ወካዕበ ፡ ርኢኩ ፡ በራእይ ፡ እስከ ፡ ሰሰሉ ፡ እልኩ ፡ አስራብ ፡ እምዝኩ ፡ ናህስ ፡ ልዑል ፡ ወንቅዐተ ፡ ምድር ፡ ዐረየ ፡ ወመዓምቃት ፡ ካልኣት ፡ ተፈትሑ ።

8 ወአኀዘ ፡ ማይ ፡ ይረድ ፡ ውስቴቶሙ ፡ እስከነ ፡ ተከሥተ ፡ ምድር ፡ ወውእቱ ፡ መስቀር ፡ ነበረ ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ ወተግኅሠት ፡ ጽልመት ፡ ወኮነ ፡ ብርሃን ።

9 ወውእቱ ፡ ላህም ፡ ጸዐዳ ፡ ዘኮነ ፡ ብእሴ ፡ ወጽአ ፡ እምዝኩ ፡ መስቀር ፡ ወ ፫ አልህምት ፡ ምስሌሁ ፡ ወኮነ ፡ ፩ ዝኩ ፡ እም ፡ ፫ አልህምት ፡ ፀዐዳ ፡ ይመስሎ ፡ ለዝኩ ፡ ላህም ፡ ወ ፩ እምኔሆሙ ፡ ቀይሕ ፡ ከመ ፡ ደም ፡ ወ ፩ ጸሊም ፡ ወውእቱ ፡ ዝኩ ፡ ላህም ፡ ጸዐዳ ፡ ኀለፈ ፡ እምኔሆሙ ።

10 ወአኀዙ ፡ ይለዱ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ወአዕዋፍ ፡ ወኮነ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘእምኵሎሙ ፡ ኅብረ ፡ አሕዛብ ፡ አናብስተ ፡ ወአናምርተ ፡ ወአካልብተ ፡ ወአዝእብተ ፡ ወአጽዕብተ ፡ ወሐራውያ ፡ ገዳም ፡ ወቈናጽለ ፡ ወግሔያተ ፡ ወሐንዘረ ፡ ወሲሲተ ፡ ወአውስተ ፡ ወሆባየ ፡ ወፎንቃሰ ፡ ወቋዓተ ፡ ወተወልደ ፡ ማእከሎሙ ፡ ላህም ፡ ጸዐዳ ።

11 ወአኀዙ ፡ ይትናሰኩ ፡ በበይናቲሆሙ ፡ ፩ ምስለ ፡ ካልኡ ፡ ወዝኩ ፡ ላህም ፡ ጸዐዳ ፡ ዘተወልደ ፡ ማእከሎሙ ፡ ወለደ ፡ አድገ ፡ ገዳም ፡ ወላህመ ፡ ጸዐዳ ፡ ምስሌሁ ፡ ወበዝኀ ፡ አድገ ፡ ገዳም ።

12 ወውእቱ ፡ ላህም ፡ ዘተወልደ ፡ እምኔሁ ፡ ወለደ ፡ ሐራውያ ፡ ገዳም ፡ ጸሊመ ፡ ወበግዐ ፡ ፀዐዳ ፡ ወውእቱ ፡ ሐራውያ ፡ ገዳም ፡ ወለደ ፡ አኅርወ ፡ ብዙኃነ ፡ ወውእቱ ፡ በግዕ ፡ ወለደ ፡ ፲ ወ ፪ አባግዐ ።

13 ወሶበ ፡ ልህቁ ፡ እልክቱ ፡ ፲ ወ ፪ አባግዕ ፡ ለ ፩ እምኔሆሙ ፡ መጠውዎ ፡ ለአዕዱግ ፡ ወእሉ ፡ አዕዱግ ፡ ካዕበ ፡ መጠውዎ ፡ ለዝኩ ፡ በግዕ ፡ ለአዝእብት ፡ ወልህቀ ፡ ዝኩ ፡ በግዕ ፡ ማእከለ ፡ አዝእብት ።

14 ወእግዚእ ፡ አምጽኦሙ ፡ ለ ፲ ወ ፩ አባግዕ ፡ ከመ ፡ ይኅድሩ ፡ ምስሌሁ ፡ ወይትረዐዩ ፡ ምስሌሁ ፡ ማእከለ ፡ አዝእብት ፡ ወበዝኁ ፡ ወኮኑ ፡ መራዕየ ፡ ብዙኃነ ፡ ዘአባግዕ ።

15 ወወጠኑ ፡ አዝእብት ፡ እንዘ ፡ ይፈርህዎሙ ፡ ወአጥወቅዎሙ ፡ እስከ ፡ ያሐልቁ ፡ ደቂቆሙ ፡ ወገደፉ ፡ ደቂቆሙ ፡ በውኂዘ ፡ ማይ ፡ ብዙኅ ፡ ወእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወጠኑ ፡ ይጽርሑ ፡ በእንተ ፡ ደቂቆሙ ፡ ወይሰክዩ ፡ ኀበ ፡ እግዚኦሙ ።

16 ወበግዕ ፡ ዘድኅነ ፡ እምነ ፡ አዝእብት ፡ ነፍጸ ፡ ወኀለፈ ፡ ውስተ ፡ አዕዱገ ፡ ገዳም ፡ ወርኢክዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ እንዘ ፡ የዐወይዉ ፡ ወይጸርሑ ፡ ወይስእልዎ ፡ ለእግዚኦሙ ፡ በኵሉ ፡ ኃይሎሙ ፡ እስከ ፡ ወረደ ፡ ዝኩ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ኀበ ፡ ቃሎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ እምጽርሕ ፡ ልዑል ፡ ወበጽሐ ፡ ኀቤሆሙ ፡ ወርእዮሙ ።

17 ወጸውዖ ፡ ለዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዘተኀጥአ ፡ እምአዝእብት ፡ ወተናገሮ ፡ በእንተ ፡ አዝእብት ፡ ከመ ፡ ያስምዕ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ከመ ፡ ኢይግሥሥዎሙ ፡ ለአባግዕ ።

18 ወሖረ ፡ በግዕ ፡ ኀበ ፡ አዝእብት ፡ በቃለ ፡ እግዚእ ፡ ወካልእ ፡ በግዕ ፡ ተራከቦ ፡ ለውእቱ ፡ በግዕ ፡ ወሖረ ፡ ምስሌሁ ፡ ወቦኡ ፡ ክልኤሆሙ ፡ ኅቡረ ፡ ውስተ ፡ ማኅበሮሙ ፡ ለእልኩ ፡ አዝእብት ፡ ወተናገርዎሙ ፡ ወአስምዑ ፡ ዲቤሆሙ ፡ ከመ ፡ እምይእዜ ፡ ኢይግሥሥዎሙ ፡ ለአባግዕ ።

19 ወእምኔሁ ፡ ርኢክዎሙ ፡ ለአዝእብት ፡ ወእፎ ፡ ጸንዑ ፡ ፈድፋደ ፡ ዲበ ፡ አባግዕ ፡ በኵሉ ፡ ኀይሎሙ ፡ ወአባግዕ ፡ ጸርሑ ።

20 ወእግዚኦሙ ፡ መጽአ ፡ ኀቤሆሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወአኀዘ ፡ ይዝብጦሙ ፡ ለእልኩ ፡ አዝእብት ፡ ወአዝእብት ፡ አኀዙ ፡ የዐውይዉ ፡ ወአባግዕ ፡ አርመሙ ፡ ወእምሶቤሃ ፡ ኢጸርሑ ።

21 ወርኢክዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ እስከ ፡ ወጽኡ ፡ እምአዝእብት ፡ ወአዝእብት ፡ ተጸለሉ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወወጽኡ ፡ እንዘ ፡ ይተልውዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ እልኩ ፡ አዝእብት ፡ በኵሉ ፡ ኀይሎሙ ።

22 ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ሖረ ፡ ምስሌሆሙ ፡ እንዘ ፡ ይመርሆሙ ፡ ወኵሎሙ ፡ አባግዒሁ ፡ ተለውዎ ፡ ወገጹ ፡ ስቡሕ ፡ ወግሩም ፡ ራእዩ ፡ ወክብር ።

23 ወአዝእብትሰ ፡ አኀዙ ፡ ይትልውዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ እስከ ፡ ተራከብዎሙ ፡ በአሐቲ ፡ አይገ ፡ ማይ ።

24 ወውእቱ ፡ አይገ ፡ ማይ ፡ ተሰጠ ፡ ወቆመ ፡ ማይ ፡ እምዝየ ፡ ወእምዝየ ፡ በቅድመ ፡ ገጾሙ ፡ ወእግዚኦሙ ፡ እንዘ ፡ ይመርሖሙ ፡ ወቆመ ፡ ማእከሎሙ ፡ ወማእከለ ፡ አዝእብት ።

25 ወዓዲሆሙ ፡ እልኩ ፡ አዝእብት ፡ ኢርእይዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወሖሩ ፡ ማእከለ ፡ ዝኩ ፡ አይገ ፡ ማይ ፡ ወአዝእብት ፡ ተለውዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወሮጹ ፡ ድኅሬሆሙ ፡ እልኩ ፡ አዝእብት ፡ በውእቱ ፡ አይገ ፡ ማይ ።

26 ወሶበ ፡ ርእይዎ ፡ ለእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ገብኡ ፡ ከመ ፡ ይጕየዩ ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ፡ ወዝኩ ፡ አይገ ፡ ማይ ፡ ተጋብአ ፡ ወኮነ ፡ ከመ ፡ ፍጥረቱ ፡ ፍጡነ ፡ ወመልአ ፡ ማይ ፡ ወተለዐለ ፡ እስከ ፡ ከደኖሙ ፡ ለእልኩ ፡ አዝእብት ።

27 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ተሐጕሉ ፡ ኵሎሙ ፡ አዝእብት ፡ እለ ፡ ተለውዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወተሰጥሙ ።

28 ወአባግዕሰ ፡ ኀለፉ ፡ እምዝኩ ፡ ማይ ፡ ወወጽኡ ፡ ውስተ ፡ በድው ፡ ኀበ ፡ አልቦ ፡ ማይ ፡ ወሣዕር ፡ ወአኀዙ ፡ ይክሥቱ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወይርአዩ ፡ ወርኢኩ ፡ እግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ይርእዮሙ ፡ ወይሁቦሙ ፡ ማየ ፡ ወሣዕረ ፡ ወዝኩ ፡ በግዕ ፡ እንዘ ፡ የሐውር ፡ ወይመርሖሙ ።

29 ወዐርገ ፡ ዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዲበ ፡ ድማሑ ፡ ለዝኩ ፡ ኰኵሕ ፡ ነዋኅ ፡ ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ፈነዎ ፡ ኀቤሆሙ ።

30 ወእምኔሁ ፡ ርኢክዎ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ዘቆመ ፡ ቅድሜሆሙ ፡ ወራእዩ ፡ ግሩም ፡ ወኀያል ፡ ወኵሎሙ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ ርእይዎ ፡ ወፈርሁ ፡ እምገጹ ።

31 ወኵሎሙ ፡ እልኩ ፡ ይፈርሁ ፡ ወይርዕዱ ፡ እምኔሁ ፡ ወይጸርሑ ፡ ድኅሬሁ ፡ ለዝኩ ፡ በግዕ ፡ ምስሌሁ ፡ ዘሀሎ ፡ ለካልእ ፡ በግዕ ፡ ዘኮነ ፡ ማእከሎሙ ፡ እስመ ፡ ኢንክል ፡ ቅድመ ፡ እግዚእነ ፡ ወኢነጽሮቶ ።

32 ወገብአ ፡ ዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዘይመርሖሙ ፡ ወዐርገ ፡ በድማሐ ፡ ዝኩ ፡ ኰኵሕ ፡ ወአባግዕ ፡ አኀዙ ፡ ይጸለሉ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወይስሐቱ ፡ እምፍኖት ፡ እንተ ፡ አርአዮሙ ፡ ወዝኩ ፡ በግዕ ፡ ኢያእመረ ።

33 ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ተምዐ ፡ ዲቤሆሙ ፡ ዐቢየ ፡ መዐተ ፡ ወአእመረ ፡ ዝኩ ፡ በግዕ ፡ ወወረደ ፡ እምነ ፡ ድማሑ ፡ ለኰኵሕ ፡ ወመጽአ ፡ ኀበ ፡ አባግዕ ፡ ወረከበ ፡ መብዝኅቶሙ ፡ ዘጽሉል ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወእለ ፡ ስሕቱ ፡ እምፍኖቱ ።

34 ወሶበ ፡ ርእይዎ ፡ ፈርሁ ፡ ወርዕዱ ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ፡ ወፈቀዱ ፡ ከመ ፡ ይግብኡ ፡ ለዐጸደ ፡ ዚአሆሙ ።

35 ወዝኩ ፡ በግዕ ፡ ነሥአ ፡ ምስሌሁ ፡ ባዕዳነ ፡ አባግዐ ፡ ወቦአ ፡ ኀበ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ እለ ፡ ስሕቱ ፡ ወእምዝ ፡ አኀዘ ፡ ይቅትሎሙ ፡ ወአባግዕ ፡ ፈርሁ ፡ እምገጹ ፡ ወአግብኦሙ ፡ ውእቱ ፡ በግዕ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ እለ ፡ ስሕቱ ፡ ወገብኡ ፡ ውስተ ፡ አዕጻዲሆሙ ።

36 ወርኢኩ ፡ በህየ ፡ ራእየ ፡ እስከ ፡ ውእቱ ፡ በግዕ ፡ ኮነ ፡ ብእሴ ፡ ወሐነጸ ፡ ቤተ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወለኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ አቀሞሙ ፡ በውእቱ ፡ ቤት ።

37 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ሰከበ ፡ ውእቱ ፡ በግዕ ፡ ዘተራከቦ ፡ ለዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዘመርሖሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ተኀጕሉ ፡ ኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ ዐቢያን ፡ ወንኡሳን ፡ ተንሥኡ ፡ ህየንቴሆሙ ፡ ወቦኡ ፡ ውስተ ፡ መርዔት ፡ ወቀርቡ ፡ ኀበ ፡ ፈለገ ፡ ማይ ።

38 ወዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዘይመርሆሙ ፡ ዘኮነ ፡ ብእሴ ፡ ተሌለየ ፡ እምኔሆሙ ፡ ወሰከበ ፡ ወኵሎሙ ፡ አባግዕ ፡ ኀሠሥዎ ፡ ወጸርሑ ፡ ዲቤሁ ፡ ዐቢየ ፡ ጽራሐ ።

39 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ አርመሙ ፡ እምጽራሑ ፡ ለዝኩ ፡ በግዕ ፡ ወኀለፍዎ ፡ ለዝኩ ፡ ውኂዘ ፡ ማይ ፡ ወቆሙ ፡ አባግዕ ፡ ኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይመርሕዎሙ ፡ ተክሎሙ ፡ ለእለ ፡ ሰከቡ ፡ ወመርህዎሙ ።

40 ወርኢኩ ፡ አባግዕ ፡ እስከ ፡ ይበውኡ ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ሠናይ ፡ ወምድር ፡ ሐዋዝ ፡ ወስብሕት ፡ ወርኢኩ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ እስከ ፡ ጸግቡ ፡ ወውእቱ ፡ ቤት ፡ ማእከሎሙ ፡ በምድር ፡ ሐዋዝ ።

41 ወቦ ፡ ኀበ ፡ ይትከሠታ ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወቦ ፡ ኀበ ፡ ይጼለላ ፡ እስከ ፡ ተንሥአ ፡ ካልእ ፡ በግዕ ፡ ወመርሆሙ ፡ ወአግብኦሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ወተከሥታ ፡ አዕይንቲሆሙ ።

42 ወአኀዙ ፡ አክላብ ፡ ወቈናጽል ፡ ወሐራውያ ፡ ሐቅል ፡ ይብልዕዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ እስከ ፡ ተንሥአ ፡ ካልእ ፡ በግዕ ፡ [እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ] ፩ እምኔሆሙ ፡ ሐርጌ ፡ ዘይመርሆሙ ።

43 ወዝኩ ፡ ሐርጌ ፡ አኀዘ ፡ ይውጋዕ ፡ እምዝየ ፡ ወእምዝየ ፡ እልክተ ፡ አክላበ ፡ ወቈናጽለ ፡ ወሐራውያ ፡ ገዳም ፡ እስከ ፡ ለኵሎሙ ፡ አኅጐሎሙ ።

44 ወውእቱ ፡ በግዕ ፡ ተፈትሐ ፡ አዕይንቲሁ ፡ ወርእየ ፡ ዝኰ ፡ ሐርጌ ፡ ዘማእከለ ፡ አባግዕ ፡ ዘኀደገ ፡ ስብሐቶ ፡ ወአኀዘ ፡ ይጕድዖሙ ፡ ለእሙንቱ ፡ አባግዕ ፡ ወኬዶሙ ፡ ወሖረ ፡ ዘእንበለ ፡ ተድላ ።

45 ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ፈነዎ ፡ ለበግዕ ፡ ኀበ ፡ ካልእ ፡ በግዕ ፡ ወአንሥኦ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሐርጌ ፡ ወይምርሆሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ህየንተ ፡ ዝኩ ፡ በግዕ ፡ ዘኀደገ ፡ ስብሐቲሁ ።

46 ወሖረ ፡ ኀቤሁ ፡ ወተናገሮ ፡ ለባሕቲቱ ፡ ወአንሥኦ ፡ ለውእቱ ፡ ሐርጌ ፡ ወገብሮ ፡ መኰንነ ፡ ወመራሔ ፡ ለአባግዕ ፡ ወበኵሉዝ ፡ እልኩ ፡ አክላብ ፡ ያጽዕቅዎሙ ፡ ለአባግዕ ።

47 ወሐርጌ ፡ ቀዳማዊ ፡ ሰደዶ ፡ ለዝኩ ፡ ሐርጌ ፡ ደኃራዊ ፡ ወተንሥአ ፡ ዝኩ ፡ ሐርጌ ፡ ደኀራዊ ፡ ወነፍጸ ፡ እምቅድመ ፡ ገጹ ፡ ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ አውደቅዎ ፡ እልኩ ፡ አክላብ ፡ ለሐርጌ ፡ ቀዳማዊ ።

48 ወተንሥአ ፡ ዝኩ ፡ ሐርጌ ፡ ደኀራዊ ፡ ወመርሖሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ንኡሳን ፡ ወዝኩ ፡ ሐርጌ ፡ ወለደ ፡ አባግዐ ፡ ብዙኃነ ፡ ወሰከበ ፡ ወበግዕ ፡ ንዑስ ፡ ኮነ ፡ ሐርጌ ፡ ህየንቴሁ ፡ ወኮነ ፡ መኰንነ ፡ ወመራሔ ፡ ለእልክቱ ፡ አባግዕ ።

49 ወልህቁ ፡ ወበዝኁ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ ወኵሎሙ ፡ አክላብ ፡ ወቈናጽል ፡ ወሐራውያ ፡ ገዳም ፡ ፈርሁ ፡ ወነፍጹ ፡ እምኔሁ ፡ ወውእቱ ፡ ሐርጌ ፡ ጐድአ ፡ ወቀተለ ፡ ኵሎ ፡ አራዊተ ፡ ወኢክህሉ ፡ ዳግመ ፡ እልኩ ፡ አራዊት ፡ ማእከለ ፡ አባግዕ ፡ ወምንተኒ ፡ ግሙራ ፡ ኢመሠጡ ፡ እምኔሆሙ ።

50 ወዝኩ ፡ ቤት ፡ ኮነ ፡ ዐቢየ ፡ ወርኂበ ፡ ወተሐንጸ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ማኅፈድ ፡ ነዋኅ ፡ ዲበ ፡ ዝኩ ፡ ቤት ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወተትሕተ ፡ ዝኩ ፡ ቤት ፡ ወማኅፈድሰ ፡ ተለዐለ ፡ ወኮነ ፡ ነዋኀ ፡ ወእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ቆመ ፡ ዲበ ፡ ውእቱ ፡ ማኅፈድ ፡ ወማእደ ፡ ምልእተ ፡ አቅረቡ ፡ በቅድሜሁ ።

51 ወርኢክዎሙ ፡ ካዕበ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ካዕበ ፡ ከመ ፡ ስሕቱ ፡ ወሖሩ ፡ በብዙኅ ፡ ፍናዋት ፡ ወኀደጉ ፡ ዝኰ ፡ ቤተ ፡ ዚአሆሙ ፡ ወእግዚኦሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ጸውዐ ፡ እምውስቴቶሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወለአኮሙ ፡ ኀበ ፡ አባግዕ ፡ ወአባግዕ ፡ አኀዙ ፡ ይቅትልዎሙ ።

52 ወ ፩ እምኔሆሙ ፡ ድኅነ ፡ ወኢተቀትለ ፡ ወቀነጸ ፡ ወጸርሐ ፡ ዲበ ፡ አባግዕ ፡ ወፈቀዱ ፡ ይቅትልዎ ፡ ወእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ አድኀኖ ፡ እምእዴሆሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወአዕረጎ ፡ ኀቤየ ፡ ወአንበሮ ።

53 ወካልኣነ ፡ አባግዐ ፡ ብዙኃነ ፡ ፈነወ ፡ ኀቤሆሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ያስምዑ ፡ ወየዐውይዉ ፡ ዲቤሆሙ ።

54 ወእምኔሁ ፡ ርኢኩ ፡ ሶበ ፡ ኀደጉ ፡ ቤቶ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወማኅፈዶ ፡ እምኵሉ ፡ ስሕቱ ፡ ወተጸለላ ፡ አዕይንቲሆሙ ፤ ወርኢኩ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ከመ ፡ ገብረ ፡ ቀትለ ፡ ብዙኀ ፡ ዲቤሆሙ ፡ በበመራዕይሆሙ ፡ እስከ ፡ ይጼውዕዎ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ፡ ለዝኩ ፡ ቀትል ፡ ወአግብኡ ፡ መካኖ ።

55 ወኀደጎሙ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ አናብስት ፡ ወአናምርት ፡ ወአዝእብት ፡ ወአጽዕብት ፡ ወውስተ ፡ እደ ፡ ቈናጽል ፡ ወዲበ ፡ ኵሉ ፡ አራዊት ፡ ወአኀዙ ፡ እልክቱ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ይምስጥዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ።

56 ወርኢኩ ፡ ከመ ፡ ኀደጎ ፡ ለዝኩ ፡ ቤተ ፡ ዚአሆሙ ፡ ወማኅፈዶሙ ፡ ወወደዮሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ አናብስት ፡ ከመ ፡ ይምስጥዎሙ ፡ ወከመ ፡ ይብልዕዎሙ ፡ ውስተ ፡ እደዊሆሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አራዊት ።

57 ወአነ ፡ አኀዝኩ ፡ እጽራሕ ፡ በኵሉ ፡ ኀይልየ ፡ ወእጸውዖ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወአርእዮ ፡ በእንተ ፡ አባግዕ ፡ እስመ ፡ ተበልዑ ፡ እምኵሎሙ ፡ አራዊተ ፡ ገዳም ። 58 ወውእቱ ፡ አርመመ ፡ እንዘ ፡ ይሬኢ ፡ ወተፈሥሐ ፡ እስመ ፡ ተበልዑ ፡ ወተውሕጡ ፡ ወተሐይዱ ፡ ወኀደጎሙ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ ኵሎሙ ፡ አራዊት ፡ ለመብልዕ ።

59 ወጸውዐ ፡ ፸ ኖላውያነ ፡ ወገደፎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ከመ ፡ ይርዐይዎሙ ፡ ወይቤ ፡ ለኖላውያን ፡ ወለፀማዶሙ ፡ ኵሉ ፡ ፩፩ እምኔክሙ ፡ እምይእዜ ፡ ይርዐይዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወኵሎ ፡ ዘእኤዝዘክሙ ፡ አነ ፡ ግበሩ ።

60 ወእሜጥወክሙ ፡ አነ ፡ በኍልቍ ፡ ወእነግረክሙ ፡ ዘይትሐጐል ፡ እምኔሆሙ ፡ ወኪያሆሙ ፡ አሕጕሉ ፡ ወመጠወ ፡ ሎሙ ፡ እልክተ ፡ አባግዐ ።

61 ወለካልእ ፡ ጸውዖ ፡ ወይቤሎ ፡ ለቡ ፡ ወርኢ ፡ ኵሎ ፡ ዘይገብሩ ፡ ኖሎት ፡ ዲበ ፡ እሉ ፡ አባግዕ ፡ እስመ ፡ ያሐጕሉ ፡ እምውስቴቶሙ ፡ ፈድፋደ ፡ እምዘ ፡ አዘዝክዎሙ ።

62 ወኵሎ ፡ ጽጋበ ፡ ወሐጕለ ፡ ዘይትገበር ፡ በኖሎት ፡ ጸሐፍ ፡ ሚመጠነ ፡ ያኀጕልዎሙ ፡ በትእዛዝየ ፡ ወሚመጠነ ፡ ያሐጕሉ ፡ በርእሶሙ ፡ ወኵሎ ፡ ሐጕሎሙ ፡ ለለ ፡ ፩፩ ኖላዊ ፡ ጸሐፍ ፡ ዲቤሆሙ ።

63 ወበኍልቍ ፡ አንብብ ፡ በቅድሜየ ፡ ወሚመጠነ ፡ ያሐጕሉ ፡ በርእሶሙ ፡ ወሚመጠነ ፡ ይሜጥውዎሙ ፡ ለሐጕል ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሊተ ፡ ዝንቱ ፡ ስምዐ ፡ ዲቤሆሙ ፡ ከመ ፡ አእምር ፡ ኵሎ ፡ ግብሮሙ ፡ ለኖላውያን ፡ ከመ ፡ እመጥዎሙ ፡ ወእርአይ ፡ ዘይገብሩ ፡ ለእመ ፡ ይነብሩ ፡ በትእዛዝየ ፡ ዘአዘዝክዎሙ ፡ ወእመ ፡ አልቦ ።

64 ወኢያእምሩ ፡ ወኢታርእዮሙ ፡ ወኢትዝልፎሙ ፡ አላ ፡ ጸሐፍ ፡ ኵሎ ፡ ሐጕሎሙ ፡ ለኖላውያን ፡ በበጊዜሁ ፡ ለለ ፡ ፩፩ ወአዕርግ ፡ ኀቤየ ፡ ኵሎ ።

65 ወርኢኩ ፡ እስከ ፡ ሶበ ፡ እልኩ ፡ ኖላውያን ፡ ይርዕዩ ፡ በጊዜሁ ፡ ወአኀዙ ፡ ይቅትሉ ፡ ወያሕጕሉ ፡ ብዙኃነ ፡ እምትእዛዞሙ ፡ ወኀደጉ ፡ እልክተ ፡ አባግዐ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ አናብስት ።

66 ወበልዑ ፡ ወውሕጡ ፡ መብዝኅቶሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ አናብስት ፡ ወአናምርት ፡ ወሐራውያ ፡ ገዳም ፡ በልዑ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ወአውዐይዎ ፡ ለዝኩ ፡ ማኅፈድ ፡ ወከረይዎ ፡ ለዝኩ ፡ ቤት ።

67 ወኀዘንኩ ፡ ብዙኃ ፡ ጥቀ ፡ በእንተ ፡ ማኅፈድ ፡ እስመ ፡ ተከርየ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ዘአባግዕ ፡ ወእምኔሁ ፡ እክህልኩ ፡ ርእዮቶሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ለእመ ፡ ይበውኡ ፡ ኀበ ፡ ዝኩ ፡ ቤት ።

68 ወኖላውያን ፡ ወፀማዶሙ ፡ መጠውዎሙ ፡ ለእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ለኵሉ ፡ አራዊት ፡ ከመ ፡ ይብልዕዎሙ ፡ ወኵሉ ፡ ፩፩ እምኔሆሙ ፡ በጊዜሁ ፡ በኍልቍ ፡ ይትሜጠው ፡ ወኵሉ ፡ ፩፩ እምኔሆሙ ፡ ለካልኡ ፡ በመጽሐፍ ፡ ይጽሕፍ ፡ ሚመጠነ ፡ ያሐጕል ፡ እምኔሆሙ ፡ [ለካልኡ ፡ በመጽሐፍ ፡ ] ።

69 ወፈድፋደ ፡ እምሥርዐቶሙ ፡ ፩፩ ይቀትል ፡ ወያሐጕል ፡ ወአነ ፡ አኀዝኩ ፡ እብኪ ፡ ወአዐውዩ ፡ ብዙኀ ፡ ጥቀ ፡ በእንተ ፡ እልኩ ፡ አባግዕ ።

70 ወከመዝ ፡ በራእይ ፡ ርኢክዎ ፡ ለዝኩ ፡ ዘይጽሕፍ ፡ እፎ ፡ ይጽሕፍ ፡ ፩ ዘይትሐጐል ፡ እምነ ፡ እልኩ ፡ ኖላውያን ፡ በኵሉ ፡ ዕለት ፡ ወያዐርግ ፡ ወያዐርፍ ፡ ወያርኢ ፡ ኵሎ ፡ ኪያሁ ፡ መጽሐፈ ፡ ለእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ኵሎ ፡ ዘገብሩ ፡ ወኵሎ ፡ ዘአዕተተ ፡ ፩፩ እምኔሆሙ ፡ ወኵሎ ፡ ዘመጠዉ ፡ ለሐጕል ።

71 ወመጽሐፍ ፡ ተነበ ፡ በቅድመ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወነሥአ ፡ መጽሐፈ ፡ በእዱ ፡ ወአንበባ ፡ ወኀተማ ፡ ወአንበራ ።

72 ወእምኔሁ ፡ ርኢኩ ፡ እንዘ ፡ ይርዕዩ ፡ ኖሎት ፡ ፲ወ፪ ሰዓተ ፡ ወናሁ ፡ ፫ እምእልኩ ፡ አባግዕ ፡ ገብኡ ፡ ወመጽኡ ፡ ወቦኡ ፡ ወአኀዙ ፡ እንዘ ፡ የሐንጹ ፡ ኵሎ ፡ ዘወድቀ ፡ እምውእቱ ፡ ቤት ፡ ወሐራውያ ፡ ገዳም ፡ ከልእዎሙ ፡ ወኢክህሉ ።

73 ወአኀዙ ፡ ካዕበ ፡ ይሕንጹ ፡ ከመ ፡ ቀዳሚ ፡ ወአንሥእዎ ፡ ለውእቱ ፡ ማኅፈድ ፡ ወይሰመይ ፡ ማኅፈደ ፡ ነዋኀ ፡ ወአኀዙ ፡ ካዕበ ፡ እንዘ ፡ ያነብሩ ፡ ቅድመ ፡ ማኅፈድ ፡ ማእደ ፡ ወኵሉ ፡ ኅብስት ፡ ዘዲቤሁ ፡ ርኩስ ፡ ወኢኮነ ፡ ንጹሐ ።

74 ወዲበ ፡ ኵሉ ፡ እሉ ፡ አባግዕ ፡ ጽሉላን ፡ አዕይንቲሆሙ ፡ ወኢይሬእዩ ፡ ወኖሎቶሙኒ ፡ ከማሁ ፡ ወይሜጥውዎሙ ፡ ለኖሎቶሙኒ ፡ ለሐጕል ፡ ፈድፋደ ፡ ወበእገሪሆሙ ፡ ኬድዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወበልዕዎሙ ።

75 ወእግዚአ ፡ አባግዕ ፡ አርመመ ፡ እስከነ ፡ ተዘርዘሩ ፡ ኵሉ ፡ አባግዕ ፡ ገዳመ ፡ ወተደመሩ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ወኢያድኀንዎሙ ፡ እምእደ ፡ አራዊት ።

76 ወዝኩ ፡ ዘይጽሕፍ ፡ መጽሐፈ ፡ አዕረጎ ፡ ወአርአዮ ፡ ወአንበበ ፡ ኀበ ፡ አብያተ ፡ እግዚአ ፡ አባግዕ ፡ ወያስተበቍዖ ፡ በእንቲአሆሙ ፡ ወይስእሎ ፡ እንዘ ፡ ያርእዮ ፡ ኵሎ ፡ ግብረ ፡ ኖሎቶሙ ፡ ወያሰምዕ ፡ በቅድሜሁ ፡ ዲበ ፡ ኵሉ ፡ ኖላውያን ።

77 ወነሢኦ ፡ አንበረ ፡ ኀቤሁ ፡ ኪያሁ ፡ መጽሐፈ ፡ ወወጽአ ።