Chapter 82
Chapter 81 / Enoch / Chapter 82 Chapter 83

1 ወይእዜኒ ፡ ወልድየ ፡ ማቱሳላ ፡ ኵሎ ፡ እላንተ ፡ ለከ ፡ እነግር ፡ ወእጽሕፍ ፡ ለከ ፡ ወኵሎ ፡ ከሠትኩ ፡ ለከ ፡ ወወሀብኩከ ፡ መጻሕፍቲሆሙ ፡ ለእሉ ፡ ኵሎሙ ፤ ዕቀብ ፡ ወልድየ ፡ ማቱሳላ ፡ መጻሕፍተ ፡ እዴሁ ፡ ለአቡከ ፡ ወከመ ፡ ተሀብ ፡ ለትውልደ ፡ ዓለም ።

2 ጥበበ ፡ ወሀብኩ ፡ ለከ ፡ ወለውሉድከ ፡ ወለእለ ፡ ይከውኑ ፡ ለከ ፡ ውሉደ ፡ ከመ ፡ የሀቡ ፡ ለውሉዶሙ ፡ ለትውልዳት ፡ እስከ ፡ ለዓለም ፡ ለዛ ፡ ጥበብ ፡ ዲበ ፡ ሕሊናሆሙ ።

3 ወኢይነውሙ ፡ እለ ፡ ይሌብውዋ ፡ ወያፀምኡ ፡ በእዝኖሙ ፡ ከመ ፡ ይትመሀርዋ ፡ ለዛ ፡ ጥበብ ፡ ወትደልዎሙ ፡ እመባልዕት ፡ ሠናያት ፡ ለእለ ፡ ይበልዑ ።

4 ብፁዓን ፡ ጻድቃን ፡ ኵሎሙ ፡ ብፁዓን ፡ ኵሎሙ ፡ እለ ፡ የሐውሩ ፡ በፍኖተ ፡ ጽድቅ ፡ ወአልቦሙ ፡ ኀጢአት ፡ ከመ ፡ ኃጥኣን ፡ በኍልቈ ፡ ኵሉ ፡ መዋዕሊሆሙ ፡ ለዘየሐውር ፡ ፀሐይ ፡ በሰማይ ፡ በአናቅጽ ፡ ይበውእ ፡ ወይወጽእ ፡ ፴ ዕለተ ፡ ምስለ ፡ አርእስተ ፡ ፲፻ ፡ ዝሥርዐቶሙ ፡ ለከዋክብት ፡ ምስለ ፡ ፬ እለ ፡ ይትዌሰኩ ፡ ወይሌልዩ ፡ ማእከለ ፡ ፬ ክፍለ ፡ ዓመት ፡ እለ ፡ ይመርህዎሙ ፡ ወምስሌሆሙ ፡ ይበውኡ ፡ ፬ መዋዕለ ።

5 በእንቲአሆሙ ፡ ይጌግዩ ፡ ሰብእ ፡ ወኢየሐስብዎሙ ፡ በሐሳበ ፡ ኵሉ ፡ ዓለም ፡ እስመ ፡ ይጌግይዎሙ ፡ ወኢየአምርዎሙ ፡ ሰብእ ፡ ጥንቁቀ ።

6 እስመ ፡ ሀለዉ ፡ በሐሳበ ፡ ዓመት ፡ ወአማን ፡ ልኩዓን ፡ እሙንቱ ፡ ለዓለም ፡ ፩ በቀዳሚት ፡ ኆኅት ፡ ወ ፩ በሣልሲት ፡ ወ ፩ በራብዕት ፡ ወ ፩ በሳድስት ፡ ወይትፌጸም ፡ ዓመት ፡ በመዋዕል ፡ ፫፻ ወ ፰ ወ ፬  ።

7 ወአማን ፡ ነገሩ ፡ ወጥንቁቅ ፡ ሐሳቡ ፡ ዘልኩዕ ፡ እስመ ፡ ለብርሃናት ፡ ወለአውራኅ ፡ ወለበዓላት ፡ ወለክራማት ፡ ወለመዋዕል ፡ አርአየኒ ፡ ወነፍሐ ፡ ዲቤየ ፡ ኡርኤል ፡ ዘአዘዞ ፡ ሊተ ፡ እግዚአ ፡ ኵሉ ፡ ፍጥረተ ፡ ዓለም ፡ በኀይለ ፡ ሰማይ ።

8 ወሥልጣን ፡ ቦቱ ፡ በሌሊት ፡ ወበመዓልት ፡ ውስተ ፡ ሰማይ ፡ ከመ ፡ ያርኢ ፡ ብርሃነ ፡ ዲበ ፡ ሰብእ ፡ ፀሐየ ፡ ወወርኀ ፡ ወከዋክብተ ፡ ወኵሎሙ ፡ ሥልጣናተ ፡ ሰማይ ፡ እለ ፡ ይትመየጡ ፡ በክበቦሙ ።

9 ወዛቲ ፡ ይእቲ ፡ ሥርዐተ ፡ ከዋክብት ፡ እለ ፡ የዐርቡ ፡ በመካናቲሆሙ ፡ ወበአዝማኒሆሙ ፡ ወበበዓላቲሆሙ ፡ ወበአውራኂሆሙ ።

10 ወእሉ ፡ አስማቲሆሙ ፡ ለእለ ፡ ይመርህዎሙ ፡ ለእለ ፡ የዐቅቡ ፡ ወይበውኡ ፡ በአዝማነ ፡ ዚአሆሙ ፡ ወበሥርዐታቲሆሙ ፡ ወበጊዜያቲሆሙ ፡ ወበአውራኂሆሙ ፡ ወበሥልጣናቲሆሙ ፡ ወበምቅዋማቲሆሙ ።

11 ፬ መራኅያኒሆሙ ፡ ይበውኡ ፡ ቀዳሚ ፡ እለ ፡ ይሌልዩ ፡ ፬ ክፍለ ፡ ዓመት ፡ ወእምድኅሬሆሙ ፡ ፲ ወ ፪ መራኅያን ፡ ዘሥርዐታት ፡ እለ ፡ ይሌልይዎሙ ፡ ለአውራኅ ፡ ወለዓመት ፡ ፫፻ ወ ፷ ወ ፬ ምስለ ፡ አርእስተ ፡ ፲፻ እለ ፡ ይፈልጥዎሙ ፡ ለመዋዕል ፡ ወለ ፬ እለ ፡ ይትዌሰኩ ፡ ዲቤሆሙ ፡ እለ ፡ ይፈልጡ ፡ መራኅያን ፡ ፬ መክፈልተ ፡ ዓመታት ።

12 ወእሙንቱ ፡ አርእስተ ፡ ፲፻ ማእከለ ፡ መራሒ ፡ ወተመራሒ ፡ ይትዌሰክ ፡ ፩ በድኅረ ፡ ምቅዋም ፡ ወመራህያኒሆሙ ፡ ይፈልጡ ።

13 ወእሉ ፡ አስማቲሆሙ ፡ ለመራኅያን ፡ እለ ፡ ይፈልጡ ፡ ፬ መክፈልተ ፡ ዓመት ፡ እለ ፡ ሥሩዓን ፡ ምልክኤል ፡ ወህልእምሜሌክ ፡ ወሜልኤየል ፡ ወናሬል ።

14 ወአስማቲሆሙ ፡ ለእለ ፡ ይመርህዎሙ ፡ አድናርኤል ፡ ወኢየሱሳኤል ፡ ወኢይሉሚኤል ፡ እሉ ፡ ፫ እለ ፡ ይተልዉ ፡ ድኅሬሆሙ ፡ ለመራሕያነ ፡ ሥርዐታት ፡ ወ ፩ ዘይተሉ ፡ ድኅረ ፡ ፫ መራኅያነ ፡ ሥርዐታት ፡ እለ ፡ ይተልዉ ፡ ድኅረ ፡ እልክቱ ፡ መራሕያነ ፡ ምቅዋማት ፡ እለ ፡ ይፈልጡ ፡ ፬ ክፍለ ፡ ዓመት ።

15 በቅድመ ፡ ዓመት ፡ ቀዳማዊ ፡ ይሠርቅ ፡ ወይመልክ ፡ ምልክያል ፡ ዘይሰመይ ፡ ስሙ ፡ ተመዓኒ ፡ ወፀሐየ ፡ ወኵሎሙ ፡ መዋዕላት ፡ ዘበሥልጣነ ፡ ዚአሁ ፡ እለ ፡ ይመልክ ፡ ፺ ወ ፩ ዕለት ።

16 ወእሉ ፡ ትእምርተ ፡ መዋዕል ፡ እለ ፡ ሀለዉ ፡ ያስተርእዩ ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ በመዋዕለ ፡ ሥልጣነ ፡ ዚአሁ ፡ ሐፍ ፡ ወሞቅ ፡ ወሐዘን ፡ ወኵሎሙ ፡ ዕፀው ፡ ይፈርዩ ፡ ወቈጽል ፡ ይወጽእ ፡ በኵሉ ፡ ዕፀው ፡ ወማእረረ ፡ ሥርናይ ፡ ወጽጌ ፡ ረዳ ፡ ወኵሉ ፡ ጽጌያት ፡ ይጸግዩ ፡ በገዳም ፡ ወዕፀወ ፡ ክረምት ፡ ይየብሱ ።

17 ወእሉ ፡ አስማቲሆሙ ፡ ለመራኅያን ፡ እለ ፡ መትሕቴሆሙ ፡ ብርክኤል ፡ ዘልብሳኤል ፡ ወካልእ ፡ ዘይትዌሰክ ፡ ርእሰ ፡ ፲፻ ስሙ ፡ ሄሎያሴፍ ፡ ወተፈጸመ ፡ መዋዕለ ፡ ሥልጣኑ ፡ ለዝ ።

18 ካልእ ፡ መራኂ ፡ ዘድኅሬሆሙ ፡ ህልዕምሜሌክ ፡ ዘይጼውዕዎ ፡ ስሞ ፡ ፀሐየ ፡ ብሩሐ ፡ ወኵሉ ፡ መዋዕለ ፡ ብርሃኑ ፡ ፺ ወ ፩ ዕለት ።

19 ወእሉ ፡ ትእምርተ ፡ መዋዕ ፡ በዲበ ፡ ምድር ፡ ሐሩር ፡ ወየብስ ፡ ወዕፀው ፡ ያወጽኡ ፡ ፍሬሆሙ ፡ ርሱነ ፡ ወብሱለ ፡ ወይሁቡ ፡ ፍሬሆሙ ፡ ይየብስ ፡ ወአባግዕ ፡ ይታለዋ ፡ ወይጸንሳ ፡ ወያስተጋብኡ ፡ ኵሎ ፡ ፍሬ ፡ ምድር ፡ ወኵሎ ፡ ዘሀሎ ፡ ውስተ ፡ ገራውህ ፡ ወምክያደ ፡ ወይን ፡ ወይከውን ፡ በመዋዕለ ፡ ሥልጣኑ ።

20 ወእሉ ፡ እሙንቱ ፡ ስሞሙ ፡ ወሥርዐቶሙ ፡ ወመራኅያኒሆሙ ፡ እለ ፡ መትሕቴሆሙ ፡ ለእሉ ፡ አርእስተ ፡ ፲፻ ጌዳኤል ፡ ወኬኤል ፡ ወሄኤል ፡ ወስሙ ፡ ለዘይትዌሰክ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ርእሰ ፡ ፲፻ አስፋኤል ፡ ወተፈጸመ ፡ መዋዕለ ፡ ሥልጣነ ፡ ዚአሁ ።