Chapter 74
Chapter 73 / Enoch / Chapter 74 Chapter 75

1 ወካልአ ፡ ምሕዋረ ፡ ወትእዛዘ ፡ ርኢኩ ፡ ሎቱ ፡ እንተ ፡ በውእቱ ፡ ትእዛዝ ፡ ይገብር ፡ ምሕዋሮ ፡ ዘአውራኅ ።

2 ወኵሎ ፡ አርአየኒ ፡ ኡርኤል ፡ መልአክ ፡ ቅዱስ ፡ ዘውእቱ ፡ መራኂሆሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ወምንባሪሆሙ ፡ ጸሐፍኩ ፡ በከመ ፡ አርአየኒ ፡ ወጸሐፍኩ ፡ አውራኂሆሙ ፡ በከመ ፡ ሀለዉ ፡ ወርእየ ፡ ብርሃኖሙ ፡ እስከ ፡ ተፈጸመ ፡ ፲ ወ ፭ መዋዕል ።

3 በ ፩ ፡ ፯፯ እድ ፡ ይፌጽም ፡ ኵሎ ፡ ብርሃኖ ፡ በምሥራቅ ፡ ወበበ ፡ ፯፯ እድ ፡ ይፌጽም ፡ ኵሎ ፡ ጽልመቶ ፡ በምዕራብ ።

4 ወበአውራኅ ፡ እሙራት ፡ ይዌልጥ ፡ ምዕራባተ ፡ ወበአውራኅ ፡ እሙራት ፡ የሐውር ፡ ምሕዋሪሁ ፡ ፩፩ ።

5 ወበ ፪ ወርኅ ፡ የዐርብ ፡ ምስለ ፡ ጸሐይ ፡ በእሉ ፡ ፪ ኀዋኅው ፡ እለ ፡ በማእከል ፡ በሣልስ ፡ ወበራብዕ ፡ ኆኅት ።

6 ይወጽእ ፡ ፯ መዋዕለ ፡ ወየአውድ ፡ ወይገብእ ፡ ካዕበ ፡ በኆኅት ፡ እንተ ፡ ይወጽእ ፡ ፀሐይ ፤ ወበውእቱ ፡ ይፌጽም ፡ ኵሎ ፡ ብርሃኖ ፡ ወይጸንን ፡ እምጸሐይ ፡ ወይበውእ ፡ ሰሙነ ፡ መዋዕለ ፡ በሳድስት ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ እምኔሃ ፡ ይወጽእ ፡ ጸሐይ ።

7 ወሶበ ፡ ይወጽእ ፡ ጸሐይ ፡ እምራብዕት ፡ ኆኅት ፡ ይወጽእ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ እስከ ፡ ይወጽእ ፡ እምነ ፡ ኃምስት ፡ ወካዕበ ፡ ይገብእ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ በኆኅት ፡ ራብዕ ፡ ወይፌጽም ፡ ኵሎ ፡ ብርሃኖ ፡ ወይጸንን ፡ ወይበውእ ፡ በቀዳሚት ፡ ኆኅት ፡ ሰሙነ ፡ መዋዕለ ።

8 ወካዕበ ፡ ይገብእ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ በራብዕት ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ እምኔሃ ፡ ይወጽእ ፡ ጸሐይ ።

9 ከመዝ ፡ ርኢኩ ፡ ምንባሮሙ ፡ በከመ ፡ ሥርዐተ ፡ አውራኂሆሙ ፡ ይሠርቅ ፡ ወየዐርብ ፡ ጸሐይ ።

10 ወበእማንቱ ፡ መዋዕል ፡ ይትዌሰክ ፡ ፭ ዓመት ፡ ወይበጽሖ ፡ ለጸሐይ ፡ ፴ መዋዕል ፡ ወኵሎሙ ፡ መዋዕላት ፡ ይበጽሕዎ ፡ ለ ፩ ዓመት ፡ እምእልኩ ፡ ፭ ዓመት ፡ ተመሊኦሙ ፡ ይከውኑ ፡ ፫፻ ወ ፷ ወ ፬ መዋዕለ ።

11 ወይበጽሕ ፡ ምብጻሒሆሙ ፡ ለጸሐይ ፡ ወለከዋክብት ፡ ስሱ ፡ መዋዕል ፡ እም ፭ ዓመታት ፡ በበስሱ ፡ ይበጽሖሙ ፡ ፴ ዕለት ፡ ወየሐጽጽ ፡ እምፀሐይ ፡ ወእምከዋክብት ፡ ወርኅ ፡ ፴ መዋዕለ ።

12 ወወርኅ ፡ ያመጽኦሙ ፡ ለዓመታት ፡ ጥንቁቀ ፡ ኵሎሙ ፡ ከመ ፡ ምንባሮሙ ፡ ለዓለም ፡ ኢይበድሩ ፡ ወኢይዴኀሩ ፡ አሐተ ፡ ዕለተ ፡ አላ ፡ ይዌልጡ ፡ ዓመተ ፡ በጽድቅ ፡ ጥንቁቀ ፡ በበ ፫፻ ወ ፮ ወ ፬ መዋዕል ።

13 ለ ፫ ዓም ፡ መዋዕሊሁ ፡ ፲፻ ወ ፺ ወ ፪ ወለ ፭ ዓመት ፡  ፲ ወ ፰፻ ወ ፳ መዋዕል ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ለ ፰ ዓመት ፡ ፳ ወ ፱፻ ወ ፲ ወ ፪ መዋዕል ።

14 ለወርኅ ፡ ለባሕቲቱ ፡ ይበጽሕ ፡ መዋዕሊሁ ፡ ለ ፫ ዓም ፡  ፲፻ ወ ፷ ወ ፪ መዋዕል ፡ ወለ ፭ ዓመት ፡ የሐፅፅ ፡ ፶ መዋዕለ ፡ እስመ ፡ በጸአቱ ፡ ይትዌሰክ ፡ ዲበ ፡  ፷ ወ ፪ መዋዕል ።

15 ወይከውን ፡ ለ ፭ ዓም ፡ ፲ ወ ፯፻ ወ ፸ መዋዕል ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ለወርኅ ፡ ለ ፰ ዓመት ፡ መዋዕሊሁ ፡ ፳፻ ወ ፰፻ ወ ፴ ወ ፪ መዋዕል ።

16 እስመ ፡ ሕፀፁ ፡ ለ ፰ ዓመት ፡ መዋዕሊሁ ፡ ፹ ወኵሎሙ ፡ መዋዕል ፡ ዘሐፀፀ ፡ እም ፰ ዓም ፡ መዋዕለ ፡ ፹ ።

17 ወይትፌጸም ፡ ዓመት ፡ በጽድቅ ፡ በከመ ፡ መንበረ ፡ ዚአሆሙ ፡ ወመንበረ ፡ ጸሐይ ፡ እለ ፡ ይሠርቁ ፡ እምነ ፡ ኆኅት ፡ እለ ፡ እምኔሆሙ ፡ ይሠርቅ ፡ ወየዐርብ ፡ መዋዕለ ፡ ፴ ።