Chapter 72
Chapter 71 / Enoch / Chapter 72 Chapter 73

1 መጽሐፈ ፡ ሚጠተ ፡ ብርሃናተ ፡ ሰማይ ፡ ፩፩ ፡ ዘከመ ፡ ሀለዉ ፡ በበሕዘቢሆሙ ፡ ፩፩ ፡ በበሥልጣኖሙ ፡ ወበበዘመኖሙ ፡ ፩፩ ፡ በበስሞሙ ፡ ወሙላዳቲሆሙ ፡ ወበበአውራኂሆሙ ፡ እለ ፡ አርአየኒ ፡ ኡርኤል ፡ መልአክ ፡ ቅዱስ ፡ ዘሀሎ ፡ ምስሌየ ፡ ዘውእቱ ፡ መራሒሆሙ ፡ ወኵሎ ፡ መጽሐፎሙ ፡ በከመ ፡ ውእቱ ፡ አርአየኒ ፡ ወበከመ ፡ ኵሉ ፡ ዓመተ ፡ ዓለም ፡ ወእስከ ፡ ለዓለም ፡ እስከ ፡ ይትገበር ፡ ግብር ፡ ሐዲስ ፡ ዘይነብር ፡ እስከ ፡ ለዓለም ።

2 ወዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ትእዛዝ ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘብርሃናት ፡ ፀሐይ ፡ ብርሃን ፡ ሙፃኡ ፡ በኀዋኅወ ፡ ሰማይ ፡ እለ ፡ መንገለ ፡ ጽባሕ ፡ ወምዕራቢሁ ፡ በኀዋኅወ ፡ ሰማይ ፡ ዘምዕራብ ።

3 ወርኢኩ ፡ ስሱ ፡ ኀዋኅወ ፡ እለ ፡ እምኀበ ፡ ይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ ወስሱ ፡ ኀዋኅወ ፡ ኀበ ፡ የዐርብ ፡ ፀሐይ ፡ ወወርኅ ፡ በውእቶን ፡ ኀዋኅው ፡ ይሠርቅ ፡ ወየዐርብ ፡ ወመራሒሆሙ ፡ ለከዋክብት ፡ ምስለ ፡ እለ ፡ ይመርሕዎሙ ፡ ፮ ፡ በጽባሕ ፡ ወ ፮ በምዕራበ ፡ ፀሐይ ፡ ወኩሎሙ ፡ ፩፩ እምድኅረ ፡ ካልኡ ፡ ርቱዕ ፡ ወመሳክው ፡ ብዙኃት ፡ እምየማኑ ፡ ወእምፀጋሙ ፡ ለዝኩ ፡ ኆኅት ።

4 ወቀዳሚ ፡ ይወፅእ ፡ ብርሃን ፡ ዘየዐቢ ፡ ዘስሙ ፡ ፀሐይ ፡ ወክበቡ ፡ ከመ ፡ ክበበ ፡ ሰማይ ፡ ወኵለንታሁ ፡ ምሉእ ፡ እሳተ ፡ ዘያበርህ ፡ ወያውዒ ።

5 ሰረገላተ ፡ በኀበ ፡ የዐርግ ፡ ነፋስ ፡ ይነፍሕ ፤ ወየዐርብ ፡ ፀሐይ ፡ እምሰማይ ፡ ወይገብእ ፡ እንተ ፡ መስዕ ፡ ከመ ፡ ይሑር ፡ ምሥራቀ ፡ ወይትመራሕ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡ ኀበ ፡ ዝኩ ፡ ኆኅት ፡ ወያበርህ ፡ በገጸ ፡ ሰማይ ።

6 ከመዝ ፡ ይወፅእ ፡ በወርኅ ፡ ቀዳማዊ ፡ በኆኅት ፡ ዐባይ ፡ ወይወፅእ ፡ እንተ ፡ ይእቲ ፡ ራብዕት ፡ እምእልኩ ፡ ኀዋኅው ፡ ፮ እለ ፡ መንገለ ፡ ምሥራቀ ፡ ፀሐይ ።

7 ወበይእቲ ፡ ራብዕት ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ እምኔሃ ፡ ይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ በወርኅ ፡ ቀዳማዊ ፡ ባቲ ፡ ዐሥሩ ፡ ወክልኤ ፡ መሳክው ፡ ርኅዋት ፡ ዘእምኔሆን ፡ ይወፅእ ፡ ላህብ ፡ ሶበ ፡ ይትረኀዉ ፡ እምዘመነ ፡ ዚአሆሙ ።

8 ሶበ ፡ ይሠርቅ ፡ ፀሐይ ፡ እምሰማይ ፡ ይወፅእ ፡ እንተ ፡ ይእቲ ፡ ራብዕት ፡ ኆኅት ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወበራብዕት ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ ምዕራበ ፡ ሰማይ ፡ ርቱዐ ፡ ይወርድ ።

9 ወበእማንቱ ፡ መዋዕል ፡ ትነውኅ ፡ ዕለት ፡ እምዕለት ፡ ወተኀጽር ፡ ሌሊት ፡ እምሌሊት ፡ እስከ ፡ ፴ ጽባሕ ።

10 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ትነውኅ ፡ ካዕበተ ፡ ዕለት ፡ እምሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ጥንቁቀ ፡ ፲ ክፍለ ፡ ወትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፰ ክፍለ ።

11 ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ እምዝኩ ፡ ራብዕ ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በራብዕት ፡ ወይገብእ ፡ ውስተ ፡ ኃምስት ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ ጽባሕ ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወይወፅእ ፡ እምኔሃ ፡ ወየዐርብ ፡ ውስተ ፡ ኃምስት ፡ ኆኅት ።

12 አሜሃ ፡ ይነውኅ ፡ ዕለት ፡ ፪ እደ ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ፲ ወ ፩ ክፍለ ፡ ወተኀጽር ፡ ሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ፯ ክፍለ ።

13 ወይገብእ ፡ ፀሐይ ፡ ለጽባሕ ፡ ወይበውእ ፡ ውስተ ፡ ሳድስት ፡ ኆኅት ፡ ወይወፅእ ፡ ወየዐርብ ፡ በሳድስት ፡ ኆኅት ፡ ፴ ወ ፩ ጽባሐ ፡ በእንተ ፡ ትእምርተ ፡ ዚአሃ ።

14 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ትነውኅ ፡ ዕለት ፡ እምሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ካዕበተ ፡ ሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ፲ ወ ፪ ክፍለ ፡ ወተኀጽር ፡ ሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ፮ ክፍለ ።

15 ወይትነሣእ ፡ ፀሐይ ፡ ከመ ፡ ትኅጽር ፡ ዕለት ፡ ወትኑኅ ፡ ሌሊት ፡ ወይገብእ ፡ ፀሐይ ፡ ለጽባሕ ፡ ወይበውእ ፡ ውስተ ፡ ሳድስት ፡ ኆኅት ፡ ወይሠርቅ ፡ እምኔሃ ፡ ወየዐርብ ፡ ፴ ጽባሐ ።

16 ወሶበ ፡ ተፈጸመ ፡ ፴ ጽባሕ ፡ ተሐፅፅ ፡ መዓልት ፡ ፩ ክፍለ ፡ ጥንቁቀ ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ፲ ወ ፩ ክፍለ ፡ ወሌሊት ፡ ፯ ክፍለ ።

17 ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ እምነ ፡ ምዕራብ ፡ እምይእቲ ፡ ሳድስት ፡ ኆኅት ፡ ወየሐውር ፡ ምሥራቀ ፡ ወይሠርቅ ፡ በኃምስ ፡ ኆኅት ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ ካዕበ ፡ በኃምስ ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ ምዕራብ ።

18 በይእቲ ፡ ዕለት ፡ ተሐፅፅ ፡ ዕለት ፡ ፪ ክፍለ ፡ ወትከውን ፡ ዕለት ፡ ፲ ክፍለ ፡ ወሌሊት ፡ ፰ ክፍለ ።

19 ወይወጽእ ፡ ፀሐይ ፡ እምይእቲ ፡ ኃምስ ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በኃምስ ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ ምዕራብ ፡ ወይሠርቅ ፡ በራብዕት ፡ ኆኅት ፡ በእንተ ፡ ትእምርተ ፡ ዚአሃ ፡ ፴ ወ ፩ ጽባሐ ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ።

20 በይእቲ ፡ ዕለት ፡ ይትዔረይ ፡ መዓልት ፡ ምስለ ፡ ሌሊት ፡ ወይከውን ፡ ዕሩየ ፡ ወትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፱ ክፍለ ፡ ወመዓልት ፡ ፱ ክፍለ ።

21 ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ እምይእቲ ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ ወይገብእ ፡ በጽባሕ ፡ ወይወፅእ ፡ በሣልስት ፡ ኆኅት ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ በሣልስት ፡ ኆኅት ።

22 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ትነውኅ ፡ ሌሊት ፡ እምዕለት ፡ እስከ ፡ ፴ ጽባሕ ፡ ወተኀጽር ፡ ዕለት ፡ እምዕለት ፡ እስከ ፡ ፴ ዕለት ፡ ወትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፲ ክፍለ ፡ ጥንቁቀ ፡ ወመዓልት ፡ ፰ ክፍለ ።

23 ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ እምይእቲ ፡ ሣልስት ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በሣልስት ፡ ኆኅት ፡ በዐረብ ፡ ወይገብእ ፡ ውስተ ፡ ምሥራቅ ፡ ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ ውስተ ፡ ካልእ ፡ ኆኅተ ፡ ምሥራቅ ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወከመዝ ፡ የዐርብ ፡ በካልእ ፡ ኆኅት ፡ በምዕራበ ፡ ሰማይ ።

24 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፲ ወ ፩ ክፍለ ፡ ወዕለት ፡ ፯ ክፍለ ።

25 ወይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ በይእቲ ፡ ዕለት ፡ እምይእቲ ፡ ካልእት ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ በካልእ ፡ ኆኅት ፡ ወይገብእ ፡ በምሥራቅ ፡ በአሐቲ ፡ ኆኅት ፡ ፴ ወ ፩ ጽባሐ ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ በአሐቲ ፡ ኆኅት ።

26 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ትነውኅ ፡ ሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ካዕበታ ፡ ለመዓልት ፡ ወትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፲ ወ ፪ ክፍለ ፡ ጥንቁቀ ፡ ወመዓት ፡ ፮ ክፍለ ።

27 ወፈጸመ ፡ ፀሐይ ፡ አርእስቲሁ ፡ ወዳግመ ፡ የዐውድ ፡ ዲበ ፡ እሉ ፡ አርእስቲሁ ፡ ወይበውእ ፡ በውእቱ ፡ ኆኅት ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ወበምዕራብኒ ፡ በአንጻሪሁ ፡ የዐርብ ።

28 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ተኀጽር ፡ ሌሊት ፡ እምኑኃ ፡ ፩ እደ ፡ ዝውእቱ ፡ ክፍል ፡ ፩ ወትከውን ፡ ፲ ወ ፩ ክፍለ ፡ ወመዓልት ፡ ፯ ክፍለ ።

29 ወገብአ ፡ ፀሐይ ፡ ወቦአ ፡ ውስተ ፡ ካልእ ፡ ኆኅት ፡ እንተ ፡ ምሥራቅ ፡ ወይገብእ ፡ ዲበ ፡ ዝኩ ፡ አርእስቲሁ ፡ ፴ ጽባሐ ፡ ይሠርቅ ፡ ወየዐርብ ።

30 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ተኀጽር ፡ ሌሊት ፡ እምኑኃ ፡ ወትከውን ፡ ሌሊት ፡ ፲ ክፍለ ፡ ወመዓልት ፡ ፰ ክፍለ ።

31 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ይወፅእ ፡ ፀሐይ ፡ እምይእቲ ፡ ካልእት ፡ ኆኅት ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራብ ፡ ወይገብእ ፡ ምሥራቀ ፡ ወይሠርቅ ፡ በሣልስ ፡ ኆኅት ፡ ፴ ወ ፩ ጽባሐ ፡ ወየዐርብ ፡ በምዕራበ ፡ ሰማይ ።

32 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ተሐፅፅ ፡ ሌሊት ፡ ወትከውን ፡ ፱ ክፍለ ፡ ወዕለት ፡ ትከውን ፡ ፱ ክፍለ ፡ ወይትዔረይ ፡ ሌሊት ፡ ምስለ ፡ መዓልት ፡ ወይከውን ፡ ዓመት ፡ ጥንቁቀ ፡ መዋዕለ ፡ ፫፻ ወ ፷ ወረቡዐ ።

33 ወኑኃ ፡ ለዕለት ፡ ወለሌሊት ፡ ወኅጸራ ፡ ለዕለት ፡ ወለሌሊት ፡ በምሕዋረ ፡ ፀሐይ ፡ ውእቱ ፡ ይትሌለይ ።

34 በእንቲአሁ ፡ ይነውኅ ፡ ምሕዋሪሁ ፡ ዕለት ፡ እምዕለት ፡ ወሌሊት ፡ እምሌሊት ፡ ይቀርብ ።

35 ወዝውእቱ ፡ ትእዛዙ ፡ ወምሕዋሩ ፡ ለፀሐይ ፡ ወምግባኡ ፡ ሶበ ፡ ይገብእ ፡ ለእንተ ፡ ፷ ይገብእ ፡ ወይወፅእ ፡ ዘውእቱ ፡ ብርሃን ፡ ዐቢይ ፡ ዘለዓለም ፡ ዘይሰመይ ፡ ፀሐየ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ።

36 ወዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ዘይወፅእ ፡ ብርሃን ፡ ዐቢይ ፡ ዘይሰመይ ፡ በአርአያ ፡ ዚአሁ ፡ በከመ ፡ አዘዘ ፡ እግዚእ ።

37 ወከመዝ ፡ ይወፅእ ፡ ወይበውእ ፡ ወኢየሐፅፅ ፡ ወኢየዐርፍ ፡ አላ ፡ ይረውጽ ፡ መዓልተ ፡ ወሌሊተ ፡ በሰረገላ ፡ ወብርሃነ ፡ ዚአሁ ፡ ፯ እደ ፡ ያበርህ ፡ እምዘወርኅ ፡ ወአምጣኒሆሙ ፡ ለ ፪ ኤሆሙ ፡ ዘውግ ።