Chapter 34
Chapter 33 / Enoch / Chapter 34 Chapter 35

1 ወእምህየ ፡ ሖርኩ ፡ መንገለ ፡ መስዕ ፡ በአጽናፈ ፡ ምድር ፡ ወበህየ ፡ ርኢኩ ፡ መንክረ ፡ ዐቢየ ፡ ወስቡሐ ፡ በአጽናፊሃ ፡ ለኵላ ፡ ምድር ።

2 ወበህየ ፡ ርኢኩ ፡ ኀዋኅወ ፡ ሰማይ ፡ ፍቱሐተ ፡ በሰማይ ፡ ፫ በበ ፩ እምኔሆሙ ፡ ይወጽኡ ፡ ነፋሳት ፡ በመንገለ ፡ መስዕ ፡ ሶበ ፡ ይነፍሕ ፡ ቍር ፡ ወበረድ ፡ ወአስሐትያ ፡ ወሐመዳ ፡ ወጠል ፡ ወዝናም ።

3 ወእምአሐቲ ፡ ኆኅት ፡ በሠናይ ፡ ይነፍኅ ፡ ወሶበ ፡ በ ፪ ሆሙ ፡ ኀዋኅው ፡ ይነፍኁ ፡ በኀይል ፡ ወበፃዕር ፡ ይከውን ፡ ዲበ ፡ ምድር ፡ ወበኀይል ፡ ይነፍኁ ።