40. How Zadok the priest gave commands to David the King
39. How they made the Son of Solomon King / Kebra Nagast / 40. How Zadok the priest gave commands to David the King 41. Concerning the blessing of Kings

፵ ፡ ኀበ ፡ አዘዞ ፡ ሳዶቅ ፡ ካህን ፡ ለዳዊት ፡ ንጉሥ ።

 

ወአውሥአ ፡ ሰዶቅ ፡ ካህን ፡ ወይቤሎ ፡ ስማዕ ፡ ዘእነግረከ ፤ ወለእመ ፡ ገበርከ ፡ ተሐዩ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ ወለእመሰ ፡ ኢገበርከ ፡ ይቀሥፈከ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ወትከውን ፡ ሕጹጸ ፡ እምነ ፡ ኵሉ ፡ አሕዛብ ፡ ወትትመዋእ ፡ በፀርከ ፡ ወይመይጥ ፡ ገጾ ፡ እምኔከ ፡ ወትከውን ፡ ድንጉፀ ፡ ወሕዙነ ፡ ወሕሙመ ፡ በልብከ ፡ ወንዋምከኒ ፡ ዘእንበለ ፡ ህድአት ፡ ወጥዒና ፤ ወስማዕ ፡ ቃለ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ወግበር ፡ ወኢትትገሐሥ ፡ ኢለየማን ፡ ወኢለፀጋም ፡ እምዘ ፡ ንኤዝዘከ ፡ ዮም ፡ ወኢታምልክ ፡ አማልክተ ፡ ባዕድ ። ወለእመ ፡ ኢሰማዕከ ፡ ቃለ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ስማዕ ፡ ዘይረክበከ ፡ ዝንቱ ፡ ኵሉ ፡ መርገም ፤ ርጉመ ፡ ትከውን ፡ በሐቅል ፡ ርጉመ ፡ ትከውን ፡ በሀገር ፤ ርጉመ ፡ ይከውን ፡ ፍሬ ፡ ምድርከ ፡ ርጉመ ፡ ይከውን ፡ ፍሬ ፡ ከርሥከ ፡ ወአዕጻደ ፡ ላህምከ ፡ ወመራዕየ ፡ አባግዒከ ፤ ወይፌኑ ፡ ላዕሌከ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ረኃበ ፡ ወብድብደ ፡ ወይጠፍእ ፡ ኵሉ ፡ ዘወደይከ ፡ እዴከ ፡ እስከ ፡ ያጠፍአከ ፡ እስመ ፡ ኢሰማዕከ ፡ ቃሎ ። ወይከውነከ ፡ ሰማይ ፡ በመልዕልተ ፡ ርእስከ ፡ ብርተ ፡ ወምድር ፡ በታሕቴከ ፡ ኀጺነ ፤ ወይሬስዮ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ለዝናመ ፡ ምድርከ ፡ ቆባረ ፡ ወመሬት ፡ ይወርድ ፡ እምሰማይ ፡ ላዕሌከ ፡ እስከ ፡ ይደፍነከ ፡ ወእስከ ፡ ያጠፍአከ ፤ ወትትቀተል ፡ በቅድመ ፡ ፀርከ ፡ በአሐቲ ፡ ፍናው ፡ ትወፅእ ፡ ኀቤሆሙ ፡ ወበስብዕ ፡ ፍናው ፡ ትነትዕ ፡ እምቅድመ ፡ ገጾሙ ፡ ወትከውን ፡ ዝርወ ፡ ወአብድንቲከኒ ፡ መብልዐ ፡ ለአዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ወአልቦ ፡ ዘይቀብረከ ፤ ወይቀሥፈከ ፡ በዐበቅ ፡ በደዌ ፡ ሲሕ ፡ ወበፈፀንት ፡ ወበመቅሠፍተ ፡ ግብጽ ፡ ወበዐዊር ፡ ወበድንጋፄ ፡ ልብ ፡ ወታረመስስ ፡ መዐልተ ፡ ከመ ፡ ዕዉር ፡ በውስተ ፡ ጽልመት ፡ ወኢትረክብ ፡ ዘይረድአከ ፡ በግፍዕ ፤ ወታወስብ ፡ ብእሲተ ፡ ወየሀይደካሃ ፡ ካልእ ፡ ብእሲ ፤ ወትነድቅ ፡ ቤተ ፡ ወኢትነብር ፡ ውስቴቱ ፤ ወትተክል ፡ ወይነ ፡ ወኢትቀሥም ፡ አስካሎ ፤ ወይጠብሑ ፡ ላህመከ ፡ ሥቡሐ ፡ በቅድሜከ ፡ ወኢትበልዕ ፡ እምኔሁ ፤ ወየሀይዱ ፡ አድገከ ፡ ወኢያገብኡ ፡ ለከ ፤ ወይገብእ ፡ አባግዒከ ፡ ለአግብርት ፡ ወለፀርከ ፡ ወኢትረክብ ፡ ዘይረድአከ ፤ ወይገብኡ ፡ ደቂቅከ ፡ ወአዋልዲከ ፡ ለካልእ ፡ ሕዝብ ፡ ትሬኢ ፡ በአዕይንቲከ ፡ እንዘ ፡ ይኰርዕዎሙ ፡ አልቦ ፡ ዘትክል ፡ ገቢረ ፤ ወይበልዕ ፡ ፀር ፡ እለ ፡ ኢታአምር ፡ እክለ ፡ ምድርከ ፡ ወጻማከ ፡ ወኢትክል ፡ ከሊአ ፡ ወትከውን ፡ ጽዑረ ፡ ወድንጉፀ ፤ ሶበ ፡ ጸብሐ ፡ ትብል ፡ እፎ ፡ ይመሲ ፡ ወሶበ ፡ መስየ ፡ ትብል ፡ እፎ ፡ ይጸብሕ ፡ እምብዝኀተ ፡ ፍርሀት ፤ ለእመ ፡ ኢሰማዕከ ፡ ቃለ ፡ እግዚኣብሔርወለእመ ፡ ሰሚዐ ፡ ሰማዕከ ፡ ቃለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስማዕ ፡ ዘይረክበከ ፡ ሠናይ ፡ እምኀበ ፡ እግዚኣብሔር ፤ ወትኴንን ፡ አህጉረ ፡ ፀር ፡ ወትወርስ ፡ ክብረ ፡ ዘለዓለም ፡ እምኀበ ፡ እግዚኣብሔር ፡ አምላከ ፡ እስራኤል ፡ ዘኵሎ ፡ ይመልክ ፤ እስመ ፡ ያከብሮ ፡ ለዘ ፡ አክበሮ ፡ ወያፈቅሮ ፡ ለዘ ፡ አፍቀሮ ፤ እስመ ፡ መላኬ ፡ ሞት ፡ ወሕይት ፡ ውእቱ ፤ ይኤዝዝ ፡ ወይመልክ ፡ ኵሎ ፡ ዓለመ ፡ በጥበቡ ፡ ወበክሂሎቱ ፡ ወበመዝራዕቱ ፠ ፠ ፠