Lesson 10 Exercises
Lesson 10 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 10 Exercises

Exercises 10

A

1. ⲁϥϯ ⲛⲁⲓ ⲛ̄ ⲟⲩϣⲧⲏⲛ.

2. ⲁⲓϯ ⲛⲁϥ ⲙ̄ ⲡⲁϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ.

3. ⲁⲓϯ ⲙ̄ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̄.

4. ⲁⲛϯ ⲙⲛ̄ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

5. ⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ.

6. ⲁϥϯ ⲙ̄ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙ̄ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ.

7. ⲁⲩϥⲓ ⲙ̄ ⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ.

8. ⲁϥϥⲓ ⲙ̄ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ.

9. ⲙ̄ⲡⲉⲛϥⲓ ⲛⲙ̄ⲙⲁⲩ.

10. ⲁϥϥⲓ ⲙ̄ ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ, ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ.

11. ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̄ ⲟⲩⲣ̄ⲡⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

12. ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̄ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ.

13. ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̄ ⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̄ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ.

14. ⲙ̄ⲡⲓⲥⲱⲧⲙ̄ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ.

15. ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

16. ⲁⲩϣⲓⲏⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ ϩⲛ̄ ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ.

17. ⲁⲛϭⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲛ̄ ⲡⲉⲛⲥⲁϩ.

18. ⲁⲓϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̄ ⲧⲉϥⲣⲓ.

19. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

20. ⲁⲓϫⲓ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧϥ̄ ⲙ̄ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ.

21. ⲁⲩϫⲓ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ.

22. ⲁⲛϯ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲉ.

23. ⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϩⲁ ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ.

24. ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ.

25. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟⲧⲕ̄?

26. ⲁⲛϥⲓ ϩⲁ ⲛ̄ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

27. ⲙ̄ⲡⲉⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ.

28. ⲙ̄ⲡⲓϯ ⲙ̄ ⲡϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

29. ⲙ̄ⲡⲓϯ ⲛⲉ ⲛ̄ ⲧⲉⲓϣⲧⲏⲛ.

30. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ?

31. ⲙ̄ⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̄ⲙⲁⲩ.

32. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲛⲙ̄ⲙⲏⲧⲛ̄?

33. ⲙ̄ⲡⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

34. ⲙ̄ⲡⲟⲩⲁⲗⲉ ⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲓ.

35. ⲙ̄ⲡⲉⲧⲛ̄ϫⲓ ⲛ̄ ⲛⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̄ ⲛⲉⲧⲛ̄ⲉⲓⲟⲧⲉ.

36. ⲙ̄ⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩ.

37. ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̄ ⲉ ⲛⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ, ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ.

38. ⲁⲩϥⲓ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛ̄ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.

39. ⲙ̄ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲙ̄ ⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ.

40. ⲁϥϫⲓ ⲙ̄ ⲡⲁϩⲟⲉⲓⲧⲉ.

41. ⲙ̄ⲡⲉ-ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲱⲧⲙ̄ ⲛⲁϥ.

42. ⲙ̄ⲡⲉ-ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ.

43. ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̄ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧϥ̄ ⲙ̄ ⲡⲁⲥⲟⲛ.

44. ⲁϥϯ ⲛ̄ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̄ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

45. ⲁⲩϭⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̄ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ.

46. ⲁ-ⲡϩⲁⲙϣⲉ ⲕⲱⲧ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

47. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲁ-ⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲙⲟⲩ.

48. ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̄ ⲧⲉϥϭⲟⲙ.

49. ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲙ̄ⲙⲁⲛ ⲉ ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ.

50. ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̄ⲙⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.